Day: June 5, 2024

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“05/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls2…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“3x………8x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x2………x6_*

*_🎗️DBL.32.36.82.86.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.38269🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 05/06/2024 — 11:53 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓05>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls2💦*
*👌SUPPR.open.8x….6x👌*
*👉VIP close…x1……x4*👈

*🌹VIP badal.81.84.61.64🌹*
*🦁Kn..81649.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 11:45 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

Ls2

Viiiiip…open..2x.8x.9x.

Best….close..x4.x5.x7.

Dabal..24.25.27.84.85.87.94.95.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 11:41 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

Ls2

Viiiiip…open..2x.8x.9x.

Best….close..x4.x5.x7.

Dabal..24.25.27.84.85.87.94.95.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 11:41 PM

🎳.*_Date..05//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴5X_________9X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X2__________X7🌴*

*Vip.52.57.92.97.*
(.*✂️Kenchi_.9572.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 05/06/2024 — 11:34 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.05/06/2024👈_*
*_🌱 Ls2🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛7X,,,,,,,,,0X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X9,,,,,,,,X7⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺09..07..79..77🔺_*

*_🔜41079🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 05/06/2024 — 11:13 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.05/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………19👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..10👑*
*👑AK…………….…1x👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 05/06/2024 — 10:10 PM

🏆*Date,05/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..19*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…10*
*🏆AK…………….1x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 05/06/2024 — 10:07 PM

*_Deta05/06/2024_*

*🔜🪐Ls🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»5X»»»»»1X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X2»»»»X9🌱_*
*_🌱 Super Dubal…52.59.12.19.🌱_*
*_💫Kainchi.5192💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 9:52 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓05>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦AK💦*
*👌SUPPR.open.2x….6x👌*
*👉VIP close…x5……x4*👈

*🌹VIP badal.25.24.65.64🌹*
*🦁Kn..25640.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 9:40 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

AK

Viiiiip…open..2x.8x.9x.

Best….close..x4.x1.x7.

Dabal..24.21.27.84.81.87.94.91.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 9:33 PM

🏆*Date,05/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..19*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…10*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 05/06/2024 — 9:06 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.05/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………19👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..10👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 05/06/2024 — 9:01 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.05/06/2024👈_*
*_🌱 Ls1🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛1X,,,,,,,,,0X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X3,,,,,,,,X7⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺04..07..14..17🔺_*

*_🔜40173🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 05/06/2024 — 8:41 PM

*_Deta05/06/2024_*

*🔜🪐Ls🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»5X»»»»»1X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X2»»»»X9🌱_*
*_🌱 Super Dubal…52.59.12.19.🌱_*
*_💫Kainchi.5192💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 8:39 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓05>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦LS1💦*
*👌SUPPR.open.3x….1x👌*
*👉VIP close…x8……x9*👈

*🌹VIP badal.38.39.18.19🌹*
*🦁Kn..38192DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 8:33 PM

🎳.*_Date..05//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X2🌴*

*Vip.24.22.54.52.*
(.*✂️Kenchi_.5224.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 05/06/2024 — 8:23 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..2x.0x.9x.

Best….close..x4.x1.x6.

Dabal..24.21.26.04.01.06.94.91.96

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 8:23 PM

🏆*Date,05/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..19*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 05/06/2024 — 7:00 PM

 

*👉Date.05/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………19👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 05/06/2024 — 7:00 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“05/06/2024👈_*

*_🗝️…GSM…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“1x………7x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x4………x9_*

*_🎗️DBL.14.19.74.79.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.17498🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 05/06/2024 — 6:54 PM

*_Deta05/06/2024_*

*🔜🪐GM🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»5X»»»»»8X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X0»»»»X4🌱_*
*_🌱 Super Dubal…50..54..80..84🌱_*
*_💫Kainchi..58047💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 6:53 PM

 

*📅Date✓05>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦GSM💦*
*👌SUPPR.open.2x….4x👌*
*👉VIP close…x5……x6*👈

*🌹VIP badal.25.45.26.56.🌹*
*🦁Kn..25369.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 6:34 PM

🎳.*_Date..05//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________4X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X8🌴*

*Vip.21.28.41.48.*
(.*✂️Kenchi_.4281.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 05/06/2024 — 6:34 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

GM

Viiiiip…open..2x.4x.9x.

Best….close..x0.x1.x7.

Dabal..20.21.27.40.41.47.90.91.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 6:22 PM

 

*👉Date.05/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………19👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 05/06/2024 — 6:11 PM

🏆*Date,05/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..19*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 05/06/2024 — 6:08 PM

*_Deta05/06/2024_*

*🔜🪐Pk55🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»9X»»»»»1X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X6»»»»X2🌱_*
*_🌱 Super Dubal…96..92..16..12🌱_*
*_💫Kainchi..9162💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 5:39 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“05/06/2024👈_*

*_🗝️…PK55…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`6x………0x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x5………x9_*

*_🎗️DBL.65.69.05.09.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.60593🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 05/06/2024 — 5:31 PM

AK Lasbela

Date///05///06///2024

PK55

Viiiiip…open..2x.5x.9x.

Best….close..x0.x1.x7.

Dabal..20.21.27.50.51.57.90.91.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 5:29 PM

 

*📅Date✓05>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦PK55💦*
*👌SUPPR.open.0x….5x👌*
*👉VIP close…x2……x6*👈

*🌹VIP badal.02.06.52.56.🌹*
*🦁Kn..02653.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 5:24 PM

*_Aslam o alekam Ya Ali Madad_*
*_Daily lasbela game online booking_*
🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Udhar Walon Se Muazarat_*
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,900_*
*_Duble Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️
*_Full Time Full Rate_*

*_Full Kati Time_*
✨✨✨✨✨✨
*_Pk55…………05:40_*
*_Gm…………….06:42_*
*_Ls1…………….08:42_*
*_Ak……………..09:52_*
*_Ls2……………11:42_*
*_Akc……………12:52_*
*_Ls3……..…….02:10_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 05/06/2024 — 4:54 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.05/06/2024👈_*
*_🌱 pk55🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛5X,,,,,,,,,0X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X0,,,,,,,,X6⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺06..00..56..50🔺_*

*_🔜40658🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 05/06/2024 — 4:45 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 05/06/2024 — 4:27 PM

 

*᪥𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕆 𝔸𝕝𝕒𝕚𝕜𝕦𝕞 𝔸𝕝𝕝 𝔽𝕣𝕖𝕚𝕟𝕕𝕤 ᪥*

*᪣𝔻𝕒𝕝𝕚𝕪 𝕃𝕒𝕤𝕓𝕖𝕝𝕒 𝕆𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝔹𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘᪣*
*࿄ℙ𝕜55 𝔾𝕞 𝕃𝕤1 𝔸𝕜 𝕃𝕤2 𝔸𝕜𝕔 𝕃𝕤3࿄*
*᳀ 𝕛𝕚𝕤 𝕓𝕙𝕚 𝕓𝕙𝕒𝕚 𝕜𝕠 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕜𝕣𝕨𝕒𝕟𝕚 𝕙𝕦 𝕓𝕖𝕗𝕚𝕜𝕣 𝕙𝕦 𝕜𝕣 𝕣𝕒𝕓𝕥𝕒 𝕜𝕣𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕒𝕞 5 𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕒𝕡 𝕜 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕙𝕠𝕘𝕒᳀*
*♗ℕ𝕆𝕋𝔼♗*

*♖𝕡𝕖𝕤𝕠𝕟 𝕜𝕚 𝕝𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔼𝔸𝕊𝕐 ℙ𝔼𝕊𝔸 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕤𝕖 𝕙𝕠𝕘𝕚♖*

*♤𝕀ℕ𝔸𝕄 𝕂𝕀 𝔽𝕌𝕃𝕃 𝔾𝔸ℝ𝕀ℕ𝕋𝕐♤*

*☞𝕀ℕ𝔸𝕄 ℝ𝔸𝕋𝔼☜*

*☤𝔻𝕆𝕌𝔹𝕃𝔼••ℝ𝕊100ℙℝ••ℝ𝕊 9000☤*

*☤𝔽𝕀𝔾𝔼ℝ••ℝ𝕊1000ℙℝ••ℝ𝕊9000☤*

⏰𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕂𝕒𝕥𝕚⏰

*✯ℙ𝕜55….05:30✯*

*♧𝔾𝕄••••06:38♧*

*♧𝕃𝕊1••••08:40♧*

*♧𝔸𝕂•••••09:52♧*

*♧𝕃𝕊2•••••11:40♧*

*♧𝔸𝕂ℂ••••12:52♧*

*♧𝕃𝕊3•••••02:10♧*

*♕ Aijaz Bhai♕*

*᯽ℝ𝔸𝔹𝕋𝔸 ℕ𝕌𝕄𝔹𝔼ℝ᯽*
*᪥𝕎ℍ𝔸𝕋𝔸𝕊ℙℙ ℂ𝔸𝕃𝕃 𝕊𝕄𝕊᪥*
*᪣03154451281᪣*
.*03143260648*.

Updated: 05/06/2024 — 4:13 PM

 

*_🌷Aslam o alekam Ya Ali Madad🌷_*

*_🌻Daily lasbela game online booking🌻_*

*_🥀Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga🥀_*

*_🪷Inam🪷_*
*_🪷Figure Rate Rs.1000🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,9000🪷_*
*_🪷Duble Rate Rs.100🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,,,9000🪷_*

*_🪷Inam Ki Full Gaurnty he🪷_*

*_🪷Full Kati Time🪷_*

*_🪷Pk55…….05:45🪷_*
*_🪷Gm….……06:40🪷_*
*_🪷Ls1…..…..08:40🪷_*
*_🪷Ak……..…09:50🪷_*
*_🪷Ls2……….11:40🪷_*
*_🪷Akc………12:50🪷_*
*_🪷Ls3……….02:05🪷_*

*_🪻Shaman Ali🪻_*
*_WhatsApp_*
*_03182709546_*
*_Easy Paisa_*
*_03483550457_*

Updated: 05/06/2024 — 3:44 PM

 

Date.04/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………95🌹
🌹GM…………….80🌹
🌹LS1……………71🌹
🌹AK……………..76🌹
🌹LS2…………….40🌹
🌹LS3……………10🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 05/06/2024 — 2:33 AM

*_Deta04/06/2024_*

*🔜🪐Ls3🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»5X»»»»»3X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X9»»»»X2🌱_*
*_🌱 Super Dubal…59..52..39..32🌱_*
*_💫Kainchi..5392💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 1:55 AM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.04/06/2024👈_*
*_🌱 Ls3🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛5X,,,,,,,,,0X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X0,,,,,,,,X6⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺06..00..56..50🔺_*

*_🔜40658🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 05/06/2024 — 1:50 AM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls3…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`9x………0x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x4………x8_*

*_🎗️DBL.94.98.04.08.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.90483🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 05/06/2024 — 1:45 AM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Ls3*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X8__________X4🌴*

*Vip.38.34.68.64.*
(.*✂️Kenchi_.6348.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 05/06/2024 — 1:37 AM

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls3💦*
*👌SUPPR.open.1x….3x👌*
*👉VIP close…x2……x6*👈

*🌹VIP badal.12.16.32.36.🌹*
*🦁Kn..12369.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 05/06/2024 — 1:26 AM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

LS3

Viiiiip…open..2x.5x.9x.

Best….close..x0.x4.x7.

Dabal..20.24.27.50.54.57.90.94.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 05/06/2024 — 1:23 AM

 

Date.04/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………95🌹
🌹GM…………….80🌹
🌹LS1……………71🌹
🌹AK……………..76🌹
🌹LS2…………….40🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 05/06/2024 — 1:11 AM

 

*👉Date.04/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………95👑*
*👑GSM……………80👑*
*👑LS1……………..71👑*
*👑AK…………….…76👑*
*👑LS2……………..40👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 05/06/2024 — 1:06 AM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…..Akc……🗝️_*

*_🎗️śúṕéŕ ćĺőśé_🎗️*

*_🎗️CLÔẞÉ..x2…..x3🎗️_*

*_᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣᪣_*

*_᪣Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń᪣_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 05/06/2024 — 12:56 AM

 

🔷.*Date√04>√06>√2024*🔷

*👑👑👑👑👑👑👑👑*

*👉 Ak Lasbela Game 👈*

*💦 .(.. Akc…).💦*

*🎮*VIp.Close.x7…x8…x1..🎮*

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷NAJAF BHAI🔷*
*➡️03183854987⬅️*
*Call + SMS*
*WhatsApp*
*➡️03700116921⬅️*
https://dailylasbelagamekarachi.com/…

Updated: 05/06/2024 — 12:51 AM