Day: June 11, 2024

🎳.*_Date..11//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X0__________X3🌴*

*Vip.20.23.60.63.*
(.*✂️Kenchi_.6230.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

https://aklasbela.com

Updated: 11/06/2024 — 11:40 PM

 

AK Lasbela

Date///11///06///2024

Ls2…..00…..55

Viiiiip…open..2x.8x.0x.

Best….close..x6.x4.x9.

Dabal..26.25.29.86.84.89.06.04.09

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 11:32 PM

*Deta_11//06//2024*

*🔜🪐Ls2🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»0X»»»»»»»»8X🌱*
*🌱 Super Close»X5»»»»»»»x6🌱*
*🌱Super Dubal..06.05..86..85🌱*

*💫Kainchi..0856💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03183061817*
*Contact number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 11:29 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.11/06/2024🪷_*
*_🦚Ls2🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺0X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X9,,,,,,,,X7🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷09…07…77…79🪷_*

*🫂Kinechi.09768✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 11/06/2024 — 11:29 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓11>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.LS2.💦*

*👌SUPPR.open.4x….2x👌*
*👉VIP close…x5……x3* 👈

*🌹VIP badal.45.43.25.23🌹*
*🦁Kn..45230..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 11:25 PM

Ak Lasbela🏆*Date,11//06//2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55…………28*
*🏆GM………..….54*
*🏆LS1…….…..…96*
*🏆AK…………….1x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 11/06/2024 — 10:14 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.11/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………28👑*
*👑GSM……………54👑*
*👑LS1……………..96👑*
*👑AK…………….…1x👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 11/06/2024 — 10:06 PM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date/11/06/2024👈_*

*_🥇..Ak..🥇_*

*_🌻Super.Open..4x……2x_🌻*

*_🥀Super.Close..x5..…x9_🥀*

*_🎁Vip.DBL.45.49.25.29.🎁_*

*_🥇Kin.dh.42590🥇_*

*_🌻Daily lasbela game online booking k liye rabta Karen🌻_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 9:59 PM

🎳.*_Date..11//06//2024_*🎳
♣️.*Ak*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴0X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X8🌴*

*Vip.04.08.74.78.*
(.*✂️Kenchi_.7084.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

https://aklasbela.com

Updated: 11/06/2024 — 9:53 PM

*Deta_11//06//2024*

*🔜🪐Ak🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»0X»»»»»»»»8X🌱*
*🌱 Super Close»X5»»»»»»»x6🌱*
*🌱Super Dubal..06.05..86..85🌱*

*💫Kainchi..0856💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 9:50 PM

AK Lasbela

Date///11///06///2024

AK

Viiiiip…open..2x.4x.9x.

Best….close..x6.x5.x0.

Dabal..26.25.20.46.45.40.96.95.90

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 9:47 PM

https://dailyaklasbelakarachi.com/

*📅Date✓11>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*

*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

            *💦.AK💦*

*👌SUPPR.open.3x….7x👌*

*👉VIP close…x7……x0* 👈

*🌹VIP badal.37.30.77.70🌹*

*🦁Kn..37086..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*

*👁️ INAM RATE👁️*

*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*

*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*

*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*

*👑NAJAF BHAI👑*

*📱03183854987📱*

*CALL+SMS*

*WHATSAPP*

*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 9:43 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.11/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………28👑*
*👑GSM……………54👑*
*👑LS1……………..96👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 11/06/2024 — 9:01 PM

*Deta_11//06//2024*

*🔜🪐Ls1🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»2X»»»»»»»»1X🌱*
*🌱 Super Close»X9»»»»»»»x7🌱*
*🌱Super Dubal..27..29..19..17🌱*

*💫Kainchi..2197💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 8:36 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓11>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.LS1.💦*

*👌SUPPR.open.0x….7x👌*
*👉VIP close…x4……x2*👈

*🌹VIP badal.04.02.74.72🌹*
*🦁Kn..04721..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 8:32 PM

.*𝙳𝚊𝚝𝚎ღ,11✰jun✰2024* 

        *📝__Ls1__📝* 

 

 *🔺𝐎𝐩𝐞𝐧•3X_____2X🔺* 

 *🔻𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞•X5_____X9🔻* 

 

 *♦️𝐕𝐢𝐩.32.23.59.95♦️* 

    *✄𝐊𝐧.3259.𝐃𝐠✄*

𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠

𝐤 𝐋𝐢𝐲𝐞 𝐑𝐚𝐛𝐭𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐢𝐧✆

*🏅Iɳαɱ TαϝʂҽҽL🏅* 

𝐑𝐬:𝟏𝟎𝟎…..𝐝𝐛𝐥𝐞…𝐑𝐬:𝟗𝟎𝟎𝟎

𝐑𝐬:𝟏𝟎𝟎𝟎…𝐟𝐢𝐠𝐞𝐫…𝐑𝐬:𝟗𝟎𝟎𝟎

✮━━━━━༺༻━━━━━✮

❖☞𝐑𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝☜❖

        ☟ 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩☟

  🥏’𝟎𝟑𝟏𝟒𝟑𝟐𝟔𝟎𝟔𝟑𝟓’🥏

         𝐄𝐚𝐬𝐲𝐩𝐚𝐢𝐬𝐚

 🅴︎✓𝟎𝟑𝟒𝟐𝟑𝟏𝟔𝟗𝟖𝟒𝟎✓🅴︎

Updated: 11/06/2024 — 8:26 PM

🎳.*_Date..11//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X1🌴*

*Vip.36.31.76.71.*
(.*✂️Kenchi_.7316.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

https://aklasbela.com

Updated: 11/06/2024 — 8:25 PM

AK Lasbela

Date///11///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..9x.8x.2x.

Best….close..x6.x3.x4.

Dabal..96.93.94.86.83.84.26.23.24

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 8:24 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.11/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………28👑*
*👑GSM……………54👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 11/06/2024 — 7:00 PM

Ak Lasbela🏆*Date,11//06//2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55…………28*
*🏆GM………..….54*
*🏆LS1…….…..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 11/06/2024 — 7:00 PM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date/11/06/2024👈_*

*_🥇..GSM..🥇_*

*_🌻Super.Open..9x……5x_🌻*

*_🥀Super.Close..x1..…x7_🥀*

*_🎁Vip.DBL.91.97.51.57.🎁_*

*_🥇Kin.dh.95176🥇_*

*_🌻Daily lasbela game online booking k liye rabta Karen🌻_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 6:52 PM

🎳.*_Date..11//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X3__________X2🌴*

*Vip.43.42.83.82.*
(.*✂️Kenchi_.8423.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

https://aklasbela.com

Updated: 11/06/2024 — 6:46 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓11>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.GSM💦*

*👌SUPPR.open.8x….7x👌*
*👉VIP close…x9……x3*👈

*🌹VIP badal.89.83.79.73🌹*
*🦁Kn..89736..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 6:46 PM

AK Lasbela

Date///11///06///2024

GM

Viiiiip…open..9x.4x.7x.

Best….close..x6.x3.x5.

Dabal..96.93.95.46.43.45.76.73.75

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 6:39 PM

*Deta_11//06//2024*

*🔜🪐GM🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»4X»»»»»»»»9X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x7🌱*
*🌱Super Dubal..91.97..41..47🌱*

*💫Kainchi..4917💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 6:36 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.11/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………28👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 11/06/2024 — 6:10 PM

Ak Lasbela🏆*Date,11//06//2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55…………28*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1…….…..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 11/06/2024 — 6:06 PM

 

Date.11/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………28🌹
🌹GM…………….xx🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….xx🌹
🌹LS3…………..xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*03182709546

Updated: 11/06/2024 — 6:05 PM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date/11/06/2024👈_*

*_🥇..PK55..🥇_*

*_🌻Super.Open..8x……5x_🌻*

*_🥀Super.Close..x2..…x5_🥀*

*_🎁Vip.DBL.82.85.52.55.🎁_*

*_🥇Kin.dh.85294🥇_*

*_🌻Daily lasbela game online booking k liye rabta Karen🌻_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 5:52 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.11/06/2024🪷_*
*_🦚pk55🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺2X,,,,,,,,,1X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X5,,,,,,,,X4🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷14…15…25…24🪷_*

*🫂Kinechi.24815✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 11/06/2024 — 5:48 PM

*Deta_11//06//2024*

*🔜🪐Pk55🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»3X»»»»»»»»2X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x7🌱*
*🌱Super Dubal..31..37..21..27🌱*

*💫Kainchi..3217💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 5:39 PM

AK Lasbela

Date///11///06///2024

Pk55

Viiiiip…open..9x.1x.7x.

Best….close..x4.x3.x5.

Dabal..94.93.95.75.73.74.15.13.14

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 5:23 PM

AK Lasbela

Date///11///06///2024

Ls2

Viiiiip…open..9x.1x.7x.

Best….close..x4.x3.x5.

Dabal..94.93.95.75.73.74.15.13.14

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 5:17 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓11>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.PK55💦*

*👌SUPPR.open.9x….7x👌*
*👉VIP close…x4……x0*👈

*🌹VIP badal.94.90.74.70🌹*
*🦁Kn..94705..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 5:14 PM

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_🥇Full Kati Time_🥇*

*_🥇Pk55…………05:40🌻_*
*_🥇Gm….………..06:35🌻_*
*_🥇Ls1…….……..08:42🌻_*
*_🥇Ak………..……09:52🌻_*
*_🥇Ls2……………11:42🌻_*
*_🥇Akc…..………12:52🌻_*
*_🥇Ls3………..….02:10🌻_*

*_🥷Name🥷_*
*_Arif Hussain_*
*_WhatsApp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 11/06/2024 — 4:18 PM

*᪥𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕆 𝔸𝕝𝕒𝕚𝕜𝕦𝕞 𝔸𝕝𝕝 𝔽𝕣𝕖𝕚𝕟𝕕𝕤 ᪥*

*᪣𝔻𝕒𝕝𝕚𝕪 𝕃𝕒𝕤𝕓𝕖𝕝𝕒 𝕆𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝔹𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘᪣*
*࿄ℙ𝕜55 𝔾𝕞 𝕃𝕤1 𝔸𝕜 𝕃𝕤2 𝔸𝕜𝕔 𝕃𝕤3࿄*
*᳀ 𝕛𝕚𝕤 𝕓𝕙𝕚 𝕓𝕙𝕒𝕚 𝕜𝕠 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕜𝕣𝕨𝕒𝕟𝕚 𝕙𝕦 𝕓𝕖𝕗𝕚𝕜𝕣 𝕙𝕦 𝕜𝕣 𝕣𝕒𝕓𝕥𝕒 𝕜𝕣𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕒𝕞 5 𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕒𝕡 𝕜 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕙𝕠𝕘𝕒᳀*
*♗ℕ𝕆𝕋𝔼♗*

*♖𝕡𝕖𝕤𝕠𝕟 𝕜𝕚 𝕝𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔼𝔸𝕊𝕐 ℙ𝔼𝕊𝔸 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕤𝕖 𝕙𝕠𝕘𝕚♖*

*♤𝕀ℕ𝔸𝕄 𝕂𝕀 𝔽𝕌𝕃𝕃 𝔾𝔸ℝ𝕀ℕ𝕋𝕐♤*

*☞𝕀ℕ𝔸𝕄 ℝ𝔸𝕋𝔼☜*

*☤𝔻𝕆𝕌𝔹𝕃𝔼••ℝ𝕊100ℙℝ••ℝ𝕊 9000☤*

*☤𝔽𝕀𝔾𝔼ℝ••ℝ𝕊1000ℙℝ••ℝ𝕊9000☤*

⏰𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕂𝕒𝕥𝕚⏰

*✯ℙ𝕜55….05:30✯*

*♧𝔾𝕄••••06:38♧*

*♧𝕃𝕊1••••08:40♧*

*♧𝔸𝕂•••••09:52♧*

*♧𝕃𝕊2•••••11:40♧*

*♧𝔸𝕂ℂ••••12:52♧*

*♧𝕃𝕊3•••••02:10♧*

*♕ Aijaz Bhai♕*

*᯽ℝ𝔸𝔹𝕋𝔸 ℕ𝕌𝕄𝔹𝔼ℝ᯽*
*᪥𝕎ℍ𝔸𝕋𝔸𝕊ℙℙ ℂ𝔸𝕃𝕃 𝕊𝕄𝕊᪥*
*᪣03154451281᪣*
.*03143260648*.

https://aklasbela.com

Updated: 11/06/2024 — 3:22 PM

*_💓السلام عليکم دوستو💓_*
*_🙏یا علی مدد🙏_*
*_ڈیلی لسبیلا آن لائن گیم کی بکنگ سٹارٹ ہے_*
*_جو دوست کام کی_*
*_مصروفیات کی وجہ سے اڈّے پر نہیں جا سکتے_*
*_اور اپنا قیمتی گیم مِس کر دیتے ہیں وہ دوست اَب بے فِکر ہو جائیں_*
*_کیونکے.NAJAF BHAI آپ کو دے رہا ہے آن لائن گیم_* *_کھیلنے کی سہولت_*
*_وو بھی گھر بیٹھے انعام کی فُل گارنٹی ہوگی💯_*
*_NAJAF BHAI نام ہی گارنٹی ہے💯_*
*_💸انعام ریٹ💸_*
*_آپکو 1000 کے فگر پے 9000.انعام دیا جائیگا_*
*_اور آپ دوستوں کو 100 کی ڈبل9000 انعام دیا جائیگا_*
*_Full kati Time_*
*_Pk55…….. 05:45_*
*_Gm…………06:42_*
*_Ls1…………08:42_*
*_Ak………….09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc………..12:52_*
*_Ls3…………02:10_*
*_💸پیمِٹ اکاوٸٹ سے اکاوٸٹ ہوگی💸_*
*_🕵🏻Name🕵🏻_*
*_NAJAF BHAI_*
*_WhatsApp_*
*_03700116921_*
*_CALL + SMS_*
*_03183854987_*

Updated: 11/06/2024 — 3:20 PM

 

*_🌷Aslam o alekam Ya Ali Madad🌷_*

*_🌻Daily lasbela game online booking🌻_*

*_🥀Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga🥀_*

*_🪷Inam🪷_*
*_🪷Figure Rate Rs.1000🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,9000🪷_*
*_🪷Duble Rate Rs.100🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,,,9000🪷_*

*_🪷Inam Ki Full Gaurnty he🪷_*

*_🪷Full Kati Time🪷_*

*_🪷Pk55…….05:45🪷_*
*_🪷Gm….……06:40🪷_*
*_🪷Ls1…..…..08:40🪷_*
*_🪷Ak……..…09:50🪷_*
*_🪷Ls2……….11:40🪷_*
*_🪷Akc………12:50🪷_*
*_🪷Ls3……….02:05🪷_*

*_🪻Shaman Ali🪻_*
*_WhatsApp_*
*_03182709546_*
*_Easy Paisa_*
*_03483550457_*

Updated: 11/06/2024 — 2:55 PM

*_🔮Dete.10/06/2024 🔮_*

*_🎳🔮All Report 🔮_*

*_🥀Pk55…….42 ♈_*
*_🥀Gsm……..65 ♈_*
*_🥀Ls1……….53 ♈_*
*_🥀Ak………..03 ♈_*
*_🥀Ls2……….82 ♈_*
*_🥀Ls3………44 ♈_*

🎲🎲🎲
🎳🎳🎳
🌺🌺🌺
🌀 🎲🎲 🌀

*_🥀 Aijaz Bhai 🥀*_

*_Contact number_*
_*Wahtsup Call sms*_
*_📱03154451281📱_*

Updated: 11/06/2024 — 9:23 AM

 

Date.10/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………42🌹
🌹GM…………….65🌹
🌹LS1……………53🌹
🌹AK……………..03🌹
🌹LS2…………….82🌹
🌹LS3……………44🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 11/06/2024 — 2:29 AM

.*𝙳𝚊𝚝𝚎ღ,10✰jun✰2024* 

        *📝__Ls3__📝* 

 

 *🔺𝐎𝐩𝐞𝐧•4X_____5X🔺* 

 *🔻𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞•X1_____X3🔻* 

 

 *♦️𝐕𝐢𝐩.45.54.13.31.41♦️* 

    *✄𝐊𝐧.4513.𝐃𝐠✄*

𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠

𝐤 𝐋𝐢𝐲𝐞 𝐑𝐚𝐛𝐭𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐢𝐧✆

*🏅Iɳαɱ TαϝʂҽҽL🏅* 

𝐑𝐬:𝟏𝟎𝟎…..𝐝𝐛𝐥𝐞…𝐑𝐬:𝟗𝟎𝟎𝟎

𝐑𝐬:𝟏𝟎𝟎𝟎…𝐟𝐢𝐠𝐞𝐫…𝐑𝐬:𝟗𝟎𝟎𝟎

✮━━━━━༺༻━━━━━✮

❖☞𝐑𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝☜❖

        ☟ 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩☟

  🥏’𝟎𝟑𝟏𝟒𝟑𝟐𝟔𝟎𝟔𝟑𝟓’🥏

         𝐄𝐚𝐬𝐲𝐩𝐚𝐢𝐬𝐚

 🅴︎✓𝟎𝟑𝟒𝟐𝟑𝟏𝟔𝟗𝟖𝟒𝟎✓🅴︎

Updated: 11/06/2024 — 2:27 AM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date/10/06/2024👈_*

*_🥇..Ls3..🥇_*

*_🌻Super.Open..5x……7x_🌻*

*_🥀Super.Close..x2..…x6_🥀*

*_🎁Vip.DBL.52.56.72.76.🎁_*

*_🥇Kin.dh.57268🥇_*

*_🌻Daily lasbela game online booking k liye rabta Karen🌻_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 11/06/2024 — 2:14 AM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓10>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.LS3💦*

*👌SUPPR.open.2x….6x👌*
*👉VIP close…x4……x0*👈

*🌹VIP badal.24.20.64.60🌹*
*🦁Kn..26409..DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 11/06/2024 — 1:52 AM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.10/06/2024🪷_*
*_🦚Ls3🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺8X,,,,,,,,,5X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X1,,,,,,,,X4🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷84…81…54…51🪷_*

*🫂Kinechi.4851✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 11/06/2024 — 1:43 AM

AK Lasbela

Date///09///06///2024

Ls3

Viiiiip….Best….Dabal..

17…56…76…81…92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 11/06/2024 — 1:16 AM

*DATE 10<>06<>2024_*

       *AKC*

*Super Close_*🔒  

    *x4..x9..x1*

          *Vip* 

 📞_*Rabta number _*📞

       _*Muzamil Bhai*

        *0343544412*

            *whatsup*

          03700801354

Updated: 11/06/2024 — 12:47 AM

 

🔷.*Date√10>√06>√2024*🔷

*👑👑👑👑👑👑👑👑*

*👉 Ak Lasbela Game 👈*

*💦 .(.. Akc…).💦*

*🎮*VIp.Close.x4…x0….🎮*

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷NAJAF BHAI🔷*
*➡️03183854987⬅️*
*Call + SMS*
*WhatsApp*
*➡️03700116921⬅️*
https://dailylasbelagamekarachi.com/…

Updated: 11/06/2024 — 12:40 AM

Ak Lasbela🏆*Date,10//06//2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55…………42*
*🏆GM………..….65*
*🏆LS1………..…53*
*🏆AK…………….0x*
*🏆LS2…………..82*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 11/06/2024 — 12:04 AM

*_🔮Dete.10/06/2024 🔮_*

*_🎳🔮All Report 🔮_*

*_🥀Pk55…….42 ♈_*
*_🥀Gsm……..65 ♈_*
*_🥀Ls1……….53 ♈_*
*_🥀Ak………..0x ♈_*
*_🥀Ls2……….82 ♈_*
*_🥀Ls3……… ♈_*

🎲🎲🎲
🎳🎳🎳
🌺🌺🌺
🌀 🎲🎲 🌀

*_🥀 Aijaz Bhai 🥀*_

*_Contact number_*
_*Wahtsup Call sms*_
*_📱03154451281📱_*

Updated: 11/06/2024 — 12:02 AM