Day: June 23, 2024

*_Ak Lasbela_*
🎳.*_Date..23//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴7X_________9X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X8__________X6🌴*

*Vip.78.76.98.96.*
(.*✂️Kenchi_.9768.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*
https://aklasbelakarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 11:52 PM

https://prizebondluckystar.com/https://
*📅Date✓23>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.LS2.💦*

*👌SUPPR.open.1x….3x👌*
*👉VIP close…x7……x2* 👈

*🌹VIP badal.17.12.37.32.🌹*
*🦁Kn..17329.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 23/06/2024 — 11:41 PM

AK Lasbela

Date///23///06///2024

Ls2

Viiiiip…open..0x.2x.9x.

Best….close..x3.x4.x8.

Dabal..03.04.08.09.23.24.28.93.94.98

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 11:34 PM

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,23/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..26*
*🏆GM…………..01*
*🏆LS1…….…….24*
*🏆AK…………….6x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 23/06/2024 — 10:09 PM

https://prizebondluckystar.com/https://
*📅Date✓23>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.AK.💦*

*👌SUPPR.open.1x….3x👌*
*👉VIP close…x5……x6* 👈

*🌹VIP badal.15.16.35.36.🌹*
*🦁Kn..15637.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 23/06/2024 — 9:54 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.23/06/2024🪷_*
*_🦚 Ak🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺2X,,,,,,,,,3X🌺_*

_🌸Super Close🌸_
*_🌺X9,,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷39..38..29..28🪷_*

*🫂Kinechi.39280✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 23/06/2024 — 9:51 PM

*_🔜Ak Lasbela🔙_*
*_📅Dete.23/06/2024_*📅

*_🥇Ak🥇_*

*_♠️Super.Open.4X….5X♠️_*

*_♠️Super.Close.X0….X9♠️_*

*_♠️.VIP.DBL.40.49.50.59.♠️_*

*_♠️Kinchi.45091.dh.♠️_*
*_Figure Rate.Rs1000_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
*_DubIe Rate Rs.100_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

*_{Name Nahi brand he_*
*_✨Arif Hussain✨_*
*_Rabta Number_*
*_🪀WhatsApp🪀_*
*_03163716394_*
*_Easy Paisa_*
*_📱03413560883📱_*

Updated: 23/06/2024 — 9:48 PM

AK Lasbela

Date///23///06///2024

AK

Viiiiip…open..0x.4x.9x.

Best….close..x6.x8.x2.

Dabal..06.08.02.09.46.48.42.96.98.92.

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 9:14 PM

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,23/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..26*
*🏆GM…………..01*
*🏆LS1…….…….24*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 23/06/2024 — 9:02 PM

*_Ak Lasbela_*
🎳.*_Date..23//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X5🌴*

*Vip.24.25.84.85.*
(.*✂️Kenchi_.8254.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*
https://aklasbelakarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 8:44 PM

https://aklasbelakarachi.com/
*📅Date✓23>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦. Ls1 .💦*

*👌SUPPR.open.3x….6x👌*
*👉VIP close…x5……x9* 👈

*🌹VIP badal.35.39.65.69.🌹*
*🦁Kn..35692.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Lakhon ka inam sirf najaf ke naam 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 23/06/2024 — 8:43 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.23/06/2024🪷_*
*_🦚 Ls1🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺5X,,,,,,,,,3X🌺_*

_🌸Super Close🌸_
*_🌺X3,,,,,,,,,X0🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷30..33..53..50🪷_*

*🫂Kinechi.35089✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 23/06/2024 — 8:34 PM

*_🔜Ak Lasbela🔙_*
*_📅Dete.23/06/2024_*📅

*_🥇Ls1🥇_*

*_♠️Super.Open.4X….9X♠️_*

*_♠️Super.Close.X2….X9♠️_*

*_♠️.VIP.DBL.42.49.92.99.♠️_*

*_♠️Kinchi.49205.dh.♠️_*
*_Figure Rate.Rs1000_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
*_DubIe Rate Rs.100_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

*_{Name Nahi brand he_*
*_✨Arif Hussain✨_*
*_Rabta Number_*
*_🪀WhatsApp🪀_*
*_03163716394_*
*_Easy Paisa_*
*_📱03413560883📱_*

Updated: 23/06/2024 — 8:29 PM

*Deta_23//06//2024*

*🔜🪐Ls1🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»8X»»»»»»»»9X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x0🌱*
*🌱Super Dubal.80..81..90..91🌱*

*💫Kainchi..8910💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03183061817*
*Contact number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 23/06/2024 — 8:24 PM

AK Lasbela

Date///23///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..0x.1x.9x.

Best….close..x4.x6.x2.

Dabal..04.06.02.09.14.16.12.13.18.94.96.92.98.

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 8:20 PM

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,23/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..26*
*🏆GM…………..01*
*🏆LS1…….…….xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 23/06/2024 — 7:12 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.23/06/2024🪷_*
*_🦚 Gm🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺7X,,,,,,,,,3X🌺_*

_🌸Super Close🌸_
*_🌺X2,,,,,,,,,X7🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷77..72..37..32🪷_*

*🫂Kinechi.37289✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 23/06/2024 — 6:50 PM

https://aklasbelakarachi.com/
*📅Date✓23>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦. GSM .💦*

*👌SUPPR.open.5x….8x👌*
*👉VIP close…x6……x7* 👈

*🌹VIP badal.56.57.86.87.🌹*
*🦁Kn..56783.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Lakhon ka inam sirf najaf ke naam 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 23/06/2024 — 6:44 PM

*_Ak Lasbela_*
🎳.*_Date..23//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X3🌴*

*Vip.36.33.56.53.*
(.*✂️Kenchi_.5336.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*
https://aklasbelakarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 6:43 PM

*_Ak Lasbela_*
🎳.*_Date..23//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X3🌴*

*Vip.36.33.56.53.*
(.*✂️Kenchi_.5336.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*
https://aklasbelakarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 6:43 PM

*Deta_23//06//2024*

*🔜🪐GM🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»8X»»»»»»»»9X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x0🌱*
*🌱Super Dubal.80..81..90..91🌱*

*💫Kainchi..8910💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03183061817*
*Contact number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 23/06/2024 — 6:40 PM

AK Lasbela

Date///23///06///2024

GM

Viiiiip…open..5x.1x.9x.

Best….close..x4.x8.x0.

Dabal..54.58.50.14.18.13.10.94.98.90

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 6:31 PM

https://aklasbelakarachi.com/
*👉Date.23/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………26👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 23/06/2024 — 6:15 PM

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,23/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..26*
*🏆GM…………..xx*
*🏆LS1…….…….xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 23/06/2024 — 6:13 PM

*_🔜Ak Lasbela🔙_*
*_📅Dete.23/06/2024_*📅

*_🥇PK55🥇_*

*_♠️Super.Open.0X….6X♠️_*

*_♠️Super.Close.X1….X8♠️_*

*_♠️.VIP.DBL.01.08.61.68.♠️_*

*_♠️Kinchi.06189.dh.♠️_*
*_Figure Rate_* *_Rs1000_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
*_DubIe Rate Rs.100_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

*_{Name Nahi brand he_*
*_✨Arif Hussain✨_*
*_Rabta Number_*
*_🪀WhatsApp🪀_*
*_03163716394_*
*_Easy Paisa_*
*_📱03413560883📱_*

Updated: 23/06/2024 — 5:45 PM

*_Ak Lasbela_*
🎳.*_Date..23//06//2024_*🎳
♣️.*Pk55*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X2__________X4🌴*

*Vip.42.44.72.74.*
(.*✂️Kenchi_.7442.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*
https://aklasbelakarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 5:41 PM

https://aklasbelakarachi.com/
*📅Date✓23>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦. Pk55 .💦*

*👌SUPPR.open.4x….5x👌*
*👉VIP close…x9……x7* 👈

*🌹VIP badal..49.47.59.57.🌹*
*🦁Kn..49756.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Lakhon ka inam sirf najaf ke naam 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 23/06/2024 — 5:35 PM

AK Lasbela

Date///23///06///2024

Pk55

Viiiiip…open..4x.1x.8x.

Best….close..x2.x9.x6.

Dabal..42.49.46.12.19.16.82.89.86

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 23/06/2024 — 5:26 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.23/06/2024🪷_*
*_🦚 pk55🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺5X,,,,,,,,,8X🌺_*

_🌸Super Close🌸_
*_🌺X0,,,,,,,,,X7🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷80..87..57..50🪷_*

*🫂Kinechi.57809✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 23/06/2024 — 5:26 PM

*Deta_23//06//2024*

*🔜🪐pk55🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»8X»»»»»»»»9X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x0🌱*
*🌱Super Dubal.80..81..90..91🌱*

*💫Kainchi..8910💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03183061817*
*Contact number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 23/06/2024 — 5:09 PM

*Deta_23//06//2024*

*🔜🪐pk55🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»8X»»»»»»»»9X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»x0🌱*
*🌱Super Dubal.80..81..90..91🌱*

*💫Kainchi..8910💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03183061817*
*Contact number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 23/06/2024 — 5:09 PM

 

*_🌷Aslam o alekam Ya Ali Madad🌷_*

*_🌻Daily lasbela game online booking🌻_*

*_🥀Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga🥀_*

*_🪷Inam🪷_*
*_🪷Figure Rate Rs.1000🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,9000🪷_*
*_🪷Duble Rate Rs.100🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,,,9000🪷_*

*_🪷Inam Ki Full Gaurnty he🪷_*

*_🪷Full Kati Time🪷_*

*_🪷Pk55…….05:45🪷_*
*_🪷Gm….……06:40🪷_*
*_🪷Ls1…..…..08:40🪷_*
*_🪷Ak……..…09:50🪷_*
*_🪷Ls2……….11:40🪷_*
*_🪷Akc………12:50🪷_*
*_🪷Ls3……….02:05🪷_*

*_🪻Shaman Ali🪻_*
*_WhatsApp_*
*_03182709546_*
*_Easy Paisa_*
*_03483550457_*

Updated: 23/06/2024 — 4:48 PM

*᪥𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕆 𝔸𝕝𝕒𝕚𝕜𝕦𝕞 𝔸𝕝𝕝 𝔽𝕣𝕖𝕚𝕟𝕕𝕤 ᪥*

*᪣𝔻𝕒𝕝𝕚𝕪 𝕃𝕒𝕤𝕓𝕖𝕝𝕒 𝕆𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝔹𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘᪣*
*࿄ℙ𝕜55 𝔾𝕞 𝕃𝕤1 𝔸𝕜 𝕃𝕤2 𝔸𝕜𝕔 𝕃𝕤3࿄*
*᳀ 𝕛𝕚𝕤 𝕓𝕙𝕚 𝕓𝕙𝕒𝕚 𝕜𝕠 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕜𝕣𝕨𝕒𝕟𝕚 𝕙𝕦 𝕓𝕖𝕗𝕚𝕜𝕣 𝕙𝕦 𝕜𝕣 𝕣𝕒𝕓𝕥𝕒 𝕜𝕣𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕒𝕞 5 𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕒𝕡 𝕜 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕙𝕠𝕘𝕒᳀*
*♗ℕ𝕆𝕋𝔼♗*

*♖𝕡𝕖𝕤𝕠𝕟 𝕜𝕚 𝕝𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔼𝔸𝕊𝕐 ℙ𝔼𝕊𝔸 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕤𝕖 𝕙𝕠𝕘𝕚♖*

*♤𝕀ℕ𝔸𝕄 𝕂𝕀 𝔽𝕌𝕃𝕃 𝔾𝔸ℝ𝕀ℕ𝕋𝕐♤*

*☞𝕀ℕ𝔸𝕄 ℝ𝔸𝕋𝔼☜*

*☤𝔻𝕆𝕌𝔹𝕃𝔼••ℝ𝕊100ℙℝ••ℝ𝕊 9000☤*

*☤𝔽𝕀𝔾𝔼ℝ••ℝ𝕊1000ℙℝ••ℝ𝕊9000☤*

⏰𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕂𝕒𝕥𝕚⏰

*✯ℙ𝕜55….05:45✯*

*♧𝔾𝕄••••06:42♧*

*♧𝕃𝕊1••••08:40♧*

*♧𝔸𝕂•••••09:52♧*

*♧𝕃𝕊2•••••11:40♧*

*♧𝔸𝕂ℂ••••12:52♧*

*♧𝕃𝕊3•••••02:10♧*

*♕ Aijaz Bhai♕*

*᯽ℝ𝔸𝔹𝕋𝔸 ℕ𝕌𝕄𝔹𝔼ℝ᯽*
*᪥𝕎ℍ𝔸𝕋𝔸𝕊ℙℙ ℂ𝔸𝕃𝕃 𝕊𝕄𝕊᪥*
*᪣03154451281᪣*
.*03143260648*.

Updated: 23/06/2024 — 4:40 PM

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_🥇Full Kati Time_🥇*

*_🥇Pk55…………05:40🌻_*
*_🥇Gm….………..06:35🌻_*
*_🥇Ls1…….……..08:42🌻_*
*_🥇Ak………..……09:52🌻_*
*_🥇Ls2……………11:42🌻_*
*_🥇Akc…..………12:52🌻_*
*_🥇Ls3………..….02:10🌻_*

*_🥷Name🥷_*
*_Arif Hussain_*
*_WhatsApp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 23/06/2024 — 2:33 PM

https://aklasbelakarachi.com/

*_💓السلام عليکم دوستو💓_*
*_🙏یا علی مدد🙏_*
*_ڈیلی لسبیلا آن لائن گیم کی بکنگ سٹارٹ ہے_*
*_جو دوست کام کی_*
*_مصروفیات کی وجہ سے اڈّے پر نہیں جا سکتے_*
*_اور اپنا قیمتی گیم مِس کر دیتے ہیں وہ دوست اَب بے فِکر ہو جائیں_*
*_کیونکے.NAJAF BHAI آپ کو دے رہا ہے آن لائن گیم_* *_کھیلنے کی سہولت_*
*_وو بھی گھر بیٹھے انعام کی فُل گارنٹی ہوگی💯_*
*_NAJAF BHAI نام ہی گارنٹی ہے💯_*
*_💸انعام ریٹ💸_*
*_آپکو 1000 کے فگر پے 9000.انعام دیا جائیگا_*
*_اور آپ دوستوں کو 100 کی ڈبل9000 انعام دیا جائیگا_*
*_Full kati Time_*
*_Pk55…….. 05:45_*
*_Gm…………06:42_*
*_Ls1…………08:42_*
*_Ak………….09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc………..12:52_*
*_Ls3…………02:10_*
*_💸پیمِٹ اکاوٸٹ سے اکاوٸٹ ہوگی💸_*
*_🕵🏻Name🕵🏻_*
*_NAJAF BHAI_*
*_WhatsApp_*
*_03700116921_*
*_CALL + SMS_*
*_03183854987_*

Updated: 23/06/2024 — 1:02 PM

https://prizebondluckystar.com/
*👉Date.22/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………46👑*
*👑GSM……………29👑*
*👑LS1……………..25👑*
*👑AK…………….…60👑*
*👑LS2……………..63👑*
*👑LS3……………..96👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 23/06/2024 — 2:31 AM

*_🔜Ak Lasbela🔙_*
*_📅Dete.22/06/2024_*📅

*_🥇Ls3🥇_*

*_♠️Super.Open.5X….4X♠️_*

*_♠️Super.Close.X2….X7♠️_*

*_♠️.VIP.DBL.52.57.42.47..♠️_*
*_♠️Kinchi.54270.dh.♠️_*
*_Figure Rate_* *_Rs1000_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
*_DubIe Rate Rs.100_*
*_lnam,,,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

*_{Name Nahi brand he_*
*_✨Arif Hussain✨_*
*_Rabta Number_*
*_🪀WhatsApp🪀_*
*_03163716394_*
*_Easy Paisa_*
*_📱03413560883📱_*

Updated: 23/06/2024 — 2:06 AM

 

Date.22/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………46🌹
🌹GM…………….29🌹
🌹LS1……………25🌹
🌹AK……………..60🌹
🌹LS2…………….63🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 23/06/2024 — 1:10 AM

https://prizebondluckystar.com/
*👉Date.22/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………46👑*
*👑GSM……………29👑*
*👑LS1……………..25👑*
*👑AK…………….…60👑*
*👑LS2……………..63👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 23/06/2024 — 1:06 AM

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,22/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..46*
*🏆GM…………..29*
*🏆LS1…….…….25*
*🏆AK…………….6x*
*🏆LS2…………..63*

*✍️Ak Lasbela✍️*
*🏆Date,22/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..46*
*🏆GM…………..29*
*🏆LS1…….…….25*
*🏆AK…………….6x*
*🏆LS2…………..63*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 23/06/2024 — 12:06 AM

https://prizebondluckystar.com/
*👉Date.22/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………46👑*
*👑GSM……………29👑*
*👑LS1……………..25👑*
*👑AK…………….…6x👑*
*👑LS2……………..63👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 23/06/2024 — 12:02 AM