Day: June 2, 2024

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴1X_________4X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X7__________X5🌴*

*Vip.17.15.47.45.*
(.*✂️Kenchi_.4157.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 11:44 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“02/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls2…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`0x………1x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x6………x8_*

*_🎗️DBL.06.08.16.18.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.01684🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 02/06/2024 — 11:29 PM

AK Lasbela

Date///02///06///2024

    Ls2

Viiiiip…open..5x.1x.0x.

Best….close..x4.x8.x2.

Dabal..54.58.52.14.18.12.04.08.02.09.

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 11:28 PM

 

🔷.*Date√02>√06>√2024*🔷

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*💦 Ak Lasbela Game 💦*

*👁️(.. LS2…).👁️*

*🌲SUPPR.Open…0x……3x🌲*

*🌅*VIp.Close…x3……x6..🌅*

*🌟Vip.03.06.33.36.*🌟*
*🌃⚔️..kn..0364..dg..⚔️🌃*>

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*Apka bharosa Hamari zemadari*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*Naam hi guarantee hai*

*Apka Apna*
*🎮NAJAF BHAI 🎮*
*📱03183854987📱*
*WhatsApp*
*Call&SMS*
*📞03700116921📞*

https://dailyaklasbelakarachi.com

Updated: 02/06/2024 — 11:26 PM

🏆*Date,02/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..71*
*🏆GM………..….42*
*🏆LS1………..…71*
*🏆AK…………….9x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03700116907*
*Easy pasia*
*03491710479*

Updated: 02/06/2024 — 10:09 PM

 

*👉Date.02/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………71👑*
*👑GSM……………42👑*
*👑LS1……………..71👑*
*👑AK…………….…9X👑*
*👑LS2……………..XX👑*
*👑LS3……………..XX👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 02/06/2024 — 10:07 PM

*_Deta02/06/2024_*

*🔜🪐Ak🪐🔙*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*

*_🌱Super Open»»7X»»»»»1X🌱_*

*_🌱 Super Close»»X2»»»»X8🌱_*

*_🌱 Super Dubal..72..78…12…18 🌱_*

*_💫Kainchi..7128..💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*

*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03700116907_*
*_Easy paisa _*
*_03491710479_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 9:58 PM

AK Lasbela

Date///02///06///2024

    AK

Viiiiip…open..8x.9x.4x.

Best….close..x0.x6.x2.

Dabal..80.86.82.90.96.92.40.46.42

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 9:56 PM

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Ak*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴0X_________4X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X9🌴*

*Vip.06.09.46.49.*
(.*✂️Kenchi_.4096.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 9:46 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“02/06/2024👈_*

*_🗝️…Akb…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`8x………1x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x4………x6_*

*_🎗️DBL.84.86.14.16.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.81469🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 02/06/2024 — 9:33 PM

 

🔷.*Date√02>√06>√2024*🔷

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*💦 Ak Lasbela Game 💦*

*👁️(.. AK…).👁️*

*🌲SUPPR.Open…5x……3x🌲*

*🌅*VIp.Close…x8……x6..🌅*

*🌟Vip.58.56.38.36.*🌟*
*🌃⚔️..kn..58369..dg..⚔️🌃*>

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*Apka bharosa Hamari zemadari*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*Naam hi guarantee hai*

*Apka Apna*
*🎮NAJAF BHAI 🎮*
*📱03183854987📱*
*WhatsApp*
*Call&SMS*
*📞03700116921📞*

https://dailyaklasbelakarachi.com

Updated: 02/06/2024 — 9:29 PM

 

*👉Date.02/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………71👑*
*👑GSM……………42👑*
*👑LS1……………..71👑*
*👑AK…………….…XX👑*
*👑LS2……………..XX👑*
*👑LS3……………..XX👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 02/06/2024 — 9:00 PM

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴5X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X8🌴*

*Vip.56.58.86.88.*
(.*✂️Kenchi_.8586.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 8:27 PM

 

🔷.*Date√02>√06>√2024*🔷

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*💦 Ak Lasbela Game 💦*

*👁️(.. LS1…).👁️*

*🌲SUPPR.Open…5x……9x🌲*

*🌅*VIp.Close…x8……x6..🌅*

*🌟Vip.58.56.98.96.*🌟*
*🌃⚔️..kn..58964..dg..⚔️🌃*>

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*Apka bharosa Hamari zemadari*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*Naam hi guarantee hai*

*Apka Apna*
*🎮NAJAF BHAI 🎮*
*📱03183854987📱*
*WhatsApp*
*Call&SMS*
*📞03700116921📞*

https://dailyaklasbelakarachi.com

Updated: 02/06/2024 — 8:25 PM

AK Lasbela

Date///02///06///2024

                Ls1

Viiiiip…open..1x.9x.5x.

Best….close..x0.x6.x4.

Dabal..10.16.14.90.96.94.50.56.54

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 8:16 PM

*_Deta02/06/2024_*

*🔜🪐Ls1🪐🔙*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*

*_🌱Super Open»»6X»»»»»5X🌱_*

*_🌱 Super Close»»X2»»»»X1🌱_*

*_🌱 Super Dubal..62…61…52….51 🌱_*

*_💫Kainchi..6521..💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*

*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03700116907_*
*_Easy paisa _*
*_03491710479_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 8:13 PM

 

*👉Date.02/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………71👑*
*👑GSM……………42👑*
*👑LS1……………..XX👑*
*👑AK…………….…XX👑*
*👑LS2……………..XX👑*
*👑LS3……………..XX👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 02/06/2024 — 7:00 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“02/06/2024👈_*

*_🗝️…GSM…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`2x………1x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x5………x9_*

*_🎗️DBL.25.29.15.19.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.21598🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 02/06/2024 — 6:52 PM

 

*_Deta02/06/2024_*

*🔜🪐GSM🪐🔙*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*

*_🌱Super Open»»1X»»»»»2X🌱_*

*_🌱 Super Close»»X6»»»»X9🌱_*

*_🌱 Super Dubal..16.19.26.29.🌱_*

*_💫Kainchi..1629💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*

*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03700116907_*
*_Easy paisa _*
*_03491710479_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 6:43 PM

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X4🌴*

*Vip.21.24.51.54.*
(.*✂️Kenchi_.5241.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 6:40 PM

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X4🌴*

*Vip.21.24.51.54.*
(.*✂️Kenchi_.5241.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 6:40 PM

 

🔷.*Date√02>√06>√2024*🔷

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*💦 Ak Lasbela Game 💦*

*👁️(.. GSM…).👁️*

*🌲SUPPR.Open…6x……1x🌲*

*🌅*VIp.Close…x2……x9..🌅*

*🌟Vip.62.69.12.19.*🌟*
*🌃⚔️..kn..29164..dg..⚔️🌃*>

*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*Apka bharosa Hamari zemadari*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*Naam hi guarantee hai*

*Apka Apna*
*🎮NAJAF BHAI 🎮*
*📱03183854987📱*
*WhatsApp*
*Call&SMS*
*📞03700116921📞*

https://dailyaklasbelakarachi.com

Updated: 02/06/2024 — 6:40 PM

AK Lasbela

Date///02///06///2024

                GM

Viiiiip…open..1x.4x.5x.

Best….close..x0.x6.x9.

Dabal..10.16.19.40.46.49.50.56.59

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 6:29 PM

🏆*Date,02/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..71*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03700116907*
*Easy pasia*
*03491710479*

Updated: 02/06/2024 — 6:16 PM

 

*👉Date.02/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………71👑*
*👑GSM……………XX👑*
*👑LS1……………..XX👑*
*👑AK…………….…XX👑*
*👑LS2……………..XX👑*
*👑LS3……………..XX👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 02/06/2024 — 6:15 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“02/06/2024👈_*

*_🗝️…PK55…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`8x………5x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x6………x7_*

*_🎗️DBL.86.87.56.57.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.85672🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 02/06/2024 — 5:46 PM

*_Deta02/06/2024_*

*🔜🪐Pk55🪐🔙*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*

*_🌱Super Open»»3X»»»»»2X🌱_*

*_🌱 Super Close»»X4»»»»X8🌱_*

*_🌱 Super Dubal..34..38..24..28.🌱_*

*_💫Kainchi..3248💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*

*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03700116907_*
*_Easy paisa _*
*_03491710479_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 5:34 PM

🎳.*_Date..02//06//2024_*🎳
♣️.*Pk55*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X0__________X5🌴*

*Vip.30.35.70.75.*
(.*✂️Kenchi_.7350.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 5:29 PM

 

🔷.*Date√02>√06>√2024*🔷

🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️

*🫶 Ak Lasbela Game 🫶*

*📣 .(.. PK55…).📣*

*♦️SUPPR.Open…0x……9x♦️*

*♠️*VIp.Close…x7……x9..♠️*

*🎇Vip.07.09.97.99.*🎇*
*♦️⚔️..kn..07946..dg..⚔️♦️*> *Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷NAJAF BHAI 🔷*
*➡️03183854987⬅️*
*WhatsApp*
*➡️03700116921⬅️*

https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 5:07 PM

AK Lasbela

Date///02///06///2024

              Pk55

Viiiiip…open..1x.4x.5x.

Best….close..x0.x6.x9.

Dabal..10.16.19.40.46.49.50.56.59

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 5:03 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 02/06/2024 — 4:38 PM

🌱*السلام عليکم دوستوں*🌱
🌹*یا علی مدد🌹
*ڈیلی لسبیلا آن لائن گیم کی*
*بکنگ سٹارٹ ہے*
*جو دوست کام کی مصروفیات کی وجہ سے اڈّے پر نہیں جا سکتے*
*اور اپنا گیم مِس کر دیتے ہیں وہ دوست اَب بے فِکر ہو جائیں*
*کیونکہ اّب شرافت بائی آپ کو دے رہا ہے آن لائن گیم کھیلنے کی سہولت*
*وو بھی گھر بیٹھے انعام کی فُل گارنٹی ہوگی👉👉
*شرافت بائی نام ہی گارنٹی ہے*
💵 *انعام ریٹ*💵
*آپکو 1000 کے فگر پے 9000انعام دیا جائیگا*
*اور آپ دوستوں کو 100 کی ڈبل 9000 انعام دیا جائیگا*
❣️نوٹ ادھار گیم کھیلنے
والے پوسٹ سے دور رہیں پیمنٹ ایڈوانس لی جائے گی اور انعام لگنے کی صورت میں پانچ منٹ میں دی جائے گ💯* *فل کاتی ٹائم*💯
*🪐PK55……….5:40🪐*
*🪐GM…………06:40🪐*
*🪐Ls1…………08:40🪐*
*🪐AK………….09:52🪐*
*🪐LS2…………11:40🪐*
*🪐AKC………..12:52🪐*
*🪐LS3…………02:10🪐*
*پیمِٹ اکاوٸٹ سے اکاوٸٹ
ہوگی
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03700116907*
*Easy paisa*
*03491710479*

Updated: 02/06/2024 — 4:24 PM

*_Aslam o alekam Ya Ali Madad_*
*_Daily lasbela game online booking_*
🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Udhar Walon Se Muazarat_*
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,900_*
*_Duble Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️
*_Full Time Full Rate_*

*_Full Kati Time_*
✨✨✨✨✨✨
*_Pk55…………05:40_*
*_Gm…………….06:42_*
*_Ls1…………….08:42_*
*_Ak……………..09:52_*
*_Ls2……………11:42_*
*_Akc……………12:52_*
*_Ls3……..…….02:10_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 02/06/2024 — 3:56 PM

*᪥𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕆 𝔸𝕝𝕒𝕚𝕜𝕦𝕞 𝔸𝕝𝕝 𝔽𝕣𝕖𝕚𝕟𝕕𝕤 ᪥*

*᪣𝔻𝕒𝕝𝕚𝕪 𝕃𝕒𝕤𝕓𝕖𝕝𝕒 𝕆𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝔹𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘᪣*
*࿄ℙ𝕜55 𝔾𝕞 𝕃𝕤1 𝔸𝕜 𝕃𝕤2 𝔸𝕜𝕔 𝕃𝕤3࿄*
*᳀ 𝕛𝕚𝕤 𝕓𝕙𝕚 𝕓𝕙𝕒𝕚 𝕜𝕠 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕜𝕣𝕨𝕒𝕟𝕚 𝕙𝕦 𝕓𝕖𝕗𝕚𝕜𝕣 𝕙𝕦 𝕜𝕣 𝕣𝕒𝕓𝕥𝕒 𝕜𝕣𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕒𝕞 5 𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕒𝕡 𝕜 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕙𝕠𝕘𝕒᳀*
*♗ℕ𝕆𝕋𝔼♗*

*♖𝕡𝕖𝕤𝕠𝕟 𝕜𝕚 𝕝𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔼𝔸𝕊𝕐 ℙ𝔼𝕊𝔸 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕤𝕖 𝕙𝕠𝕘𝕚♖*

*♤𝕀ℕ𝔸𝕄 𝕂𝕀 𝔽𝕌𝕃𝕃 𝔾𝔸ℝ𝕀ℕ𝕋𝕐♤*

*☞𝕀ℕ𝔸𝕄 ℝ𝔸𝕋𝔼☜*

*☤𝔻𝕆𝕌𝔹𝕃𝔼••ℝ𝕊100ℙℝ••ℝ𝕊 9000☤*

*☤𝔽𝕀𝔾𝔼ℝ••ℝ𝕊1000ℙℝ••ℝ𝕊9000☤*

⏰𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕂𝕒𝕥𝕚⏰

*✯ℙ𝕜55….05:30✯*

*♧𝔾𝕄••••06:38♧*

*♧𝕃𝕊1••••08:40♧*

*♧𝔸𝕂•••••09:52♧*

*♧𝕃𝕊2•••••11:40♧*

*♧𝔸𝕂ℂ••••12:52♧*

*♧𝕃𝕊3•••••02:10♧*

*♕ Aijaz Bhai♕*

*᯽ℝ𝔸𝔹𝕋𝔸 ℕ𝕌𝕄𝔹𝔼ℝ᯽*
*᪥𝕎ℍ𝔸𝕋𝔸𝕊ℙℙ ℂ𝔸𝕃𝕃 𝕊𝕄𝕊᪥*
*᪣03154451281᪣*
.*03143260648*.

Updated: 02/06/2024 — 2:25 PM

*_🔮Dete.01/06/2024 🔮_*

*_🎳🔮All Report 🔮_*

*_🥀Pk55…….36 ♈_*
*_🥀Gsm……..09 ♈_*
*_🥀Ls1……….92 ♈_*
*_🥀Ak………..62 ♈_*
*_🥀Ls2……….60 ♈_*
*_🥀Ls3………98 ♈_*

🎲🎲🎲
🎳🎳🎳
🌺🌺🌺
🌀 🎲🎲 🌀

*_🥀 Aijaz Bhai 🥀*_

*_Contact number_*
_*Wahtsup Call sms*_
*_📱03154451281📱_*

Updated: 02/06/2024 — 3:00 AM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“01/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls3…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`8x………5x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x6………x7_*

*_🎗️DBL.86.87.56.57.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.85672🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 02/06/2024 — 2:18 AM

AK Lasbela

Date///01///06///2024

 Ls3..00.55.66.99.44

Viiiiip…open..1x.4x.8x.

Best….close..x0.x6.x2.

Dabal..10.16.12.40.46.42.80.86.82

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 1:43 AM

🔷.*Date√01>√06>√2024*🔷

🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️

*🫶 Ak Lasbela Game 🫶*

*📣 .(.. LS3…).📣*

*♦️SUPPR.Open…1x……5x♦️*

*♠️*VIp.Close…x6……x7..♠️*

*🎇Vip.16.17.56.57..*🎇*
*♦️⚔️..kn..16473..dg..⚔️♦️*> *Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷NAJAF BHAI 🔷*
*➡️03183854987⬅️*
*WhatsApp*
*➡️03700116921⬅️*

https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 02/06/2024 — 1:43 AM

🎳.*_Date..01//06//2024_*🎳
♣️.*Ls3*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴5X_________9X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X6🌴*

*Vip.51.56.91.96.*
(.*✂️Kenchi_.9561.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 02/06/2024 — 1:21 AM

*DATE 01<>06<>2024_*

       *AKC*

*Super Close_*🔒  

    *x1..x4..x9*

          *Vip* 

 📞_*Rabta number _*📞

       _*Muzamil Bhai*

        *0343544412*

            *whatsup*

          03700801354

Updated: 02/06/2024 — 12:53 AM

 

*👉Date.01/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………36👑*
*👑GSM……………09👑*
*👑LS1……………..92👑*
*👑AK…………….…6x👑*
*👑LS2……………..60👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 02/06/2024 — 12:00 AM