Day: June 8, 2024

🎳.*_Date..08//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X5__________X7🌴*

*Vip.35.37.85.87.*
(.*✂️Kenchi_.8375.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 11:40 PM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date/08/06/2024👈_*

*_🥇..Ls2..🥇_*

*_🌻Super.Open..1x……4x_🌻*

*_🥀Super.Close..x2..…x9_🥀*

*_🎁Vip.DBL.12.19.42.49.🎁_*

*_🥇Kin.dh.14290🥇_*

*_🌻Daily lasbela game online booking k liye rabta Karen🌻_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 11:33 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓08>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls2💦*
*👌SUPPR.open.2x….6x👌*
*👉VIP close…x5……x2*👈

*🌹VIP badal.65.62.25.22.🌹*
*🦁Kn..6529.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 11:32 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.08/06/2024🪷_*
*_🦚Ls2🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺4X,,,,,,,,,1X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X0🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷10…12…42…40🪷_*

*🫂Kinechi.10842✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 08/06/2024 — 11:25 PM

 

Date.08/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………54🌹
🌹GM…………….05🌹
🌹LS1……………13🌹
🌹AK……………..7x🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_

Updated: 08/06/2024 — 10:11 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.08/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………54👑*
*👑GSM……………05👑*
*👑LS1……………..13👑*
*👑AK…………….…7x👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 08/06/2024 — 10:08 PM

 

🏆*Date,08/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..54*
*🏆GM………..….05*
*🏆LS1………..…13*
*🏆AK…………….7x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 08/06/2024 — 10:06 PM

*Deta08/06/2024*

*🔜🪐Ak🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»0X»»»»»»»»2X🌱*
*🌱 Super Close»X2»»»»»»3🌱*
*🌱Super Dubal..02.03.32.33.🌱*

*💫Kainchi..0223💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 9:43 PM

🎳.*_Date..08//06//2024_*🎳
♣️.*Ak*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X4🌴*

*Vip.21.24.51.54.*
(.*✂️Kenchi_.5241.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 9:43 PM

AK Lasbela

Date///08///06///2024

Ak..11.99

Viiiiip…open..2x.1x.9x.

Best….close..x4.x5.x6.

Dabal..24.25.26.21.14.15.16.91.95.96.94

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 08/06/2024 — 9:41 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓08>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦AK💦*
*👌SUPPR.open.9x….5x👌*
*👉VIP close…x3……x4*👈

*🌹VIP badal.93.94.53.54.🌹*
*🦁Kn..9354.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 9:37 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.08/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………54👑*
*👑GSM……………05👑*
*👑LS1……………..13👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 08/06/2024 — 9:01 PM

🎳.*_Date..08//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴0X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X9__________X4🌴*

*Vip.09.04.89.84.*
(.*✂️Kenchi_.8049.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 8:30 PM

AK Lasbela

Date///08///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..2x.8x.9x.

Best….close..x1.x5.x6.

Dabal..21.25.26.81.85.86.91.95.96

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 08/06/2024 — 8:13 PM

*Deta08/06/2024*

*🔜🪐Ls1🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»0X»»»»»»»»6X🌱*
*🌱 Super Close»X7»»»»»»2🌱*
*🌱Super Dubal..02.07.67.62.🌱*

*💫Kainchi..0672💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 8:05 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓08>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦LS1💦*
*👌SUPPR.open.3x….0x👌*
*👉VIP close…x1……x2*👈

*🌹VIP badal.31.32.01.02.🌹*
*🦁Kn..3102.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 8:05 PM

 

Date.08/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………54🌹
🌹GM…………….05🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 08/06/2024 — 7:03 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.08/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………54👑*
*👑GSM……………05👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 08/06/2024 — 7:03 PM

🏆*Date,08/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..54*
*🏆GM………..….05*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 08/06/2024 — 7:02 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.08/06/2024🪷_*
*_🦚 gm🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺9X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷98…92…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.19872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 08/06/2024 — 6:44 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓08>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦GSM💦*
*👌SUPPR.open.2x….0x👌*
*👉VIP close…x5……x2*👈

*🌹VIP badal.25.22.05.02.🌹*
*🦁Kn..2504.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 6:37 PM

*Deta08/06/2024*

*🔜🪐GM🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»8X»»»»»»»»3X🌱*
*🌱 Super Close»X7»»»»»»2🌱*
*🌱Super Dubal..87.82.37.32.🌱*

*💫Kainchi..8732💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 6:37 PM

AK Lasbela

Date///08///06///2024

GM

Viiiiip…open..2x.8x.9x.

Best….close..x1.x5.x7.

Dabal..21.25.27.81.85.87.91.95.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 08/06/2024 — 6:27 PM

🎳.*_Date..08//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X3🌴*

*Vip.41.43.71.73.*
(.*✂️Kenchi_.7431.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 6:26 PM

 

Date.08/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………54🌹
🌹GM…………….xx🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 08/06/2024 — 6:13 PM

🏆*Date,08/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..54*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 08/06/2024 — 6:10 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*👉Date.08/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………54👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 08/06/2024 — 6:09 PM

*Deta08/06/2024*

 

*🔜🪐Pk55🪐🔙*

 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*

*🌱Super Open»3X»»»»»»»»1X🌱*

*🌱 Super Close»X8»»»»»»4🌱*

*🌱Super Dubal..38..34..18..14🌱*

 

 *💫Kainchi..3184💫*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

             *Inam…Rete*

*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*

*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*

*Name hi guaranty Hai*

*sharafat Bhai*

*WhatsApp number*

*03112181178*

   *Easy paisa*

*03473734573*

*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

*Deta08/06/2024*

*🔜🪐Pk55🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»3X»»»»»»»»1X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»4🌱*
*🌱Super Dubal..38..34..18..14🌱*

*💫Kainchi..3184💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 5:59 PM

🎳.*_Date..08//06//2024_*🎳
♣️.*pk55*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X8__________X0🌴*

*Vip.28.20.68.60.*
(.*✂️Kenchi_.6208.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 5:42 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓08>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦PK55💦*
*👌SUPPR.open.1x….3x👌*
*👉VIP close…x6……x2*👈

*🌹VIP badal.16.12.36.32.🌹*
*🦁Kn..16327.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 5:33 PM

AK Lasbela

Date///08///06///2024

Pk55- 

Viiiiip…open..2x.1x.9x.

Best….close..x0.x4.x7.

Dabal..20.24.27.10.14.17.90.94.97

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 08/06/2024 — 5:15 PM

🌱*السلام عليکم دوستوں*🌱
🌹*یا علی مدد🌹
*ڈیلی لسبیلا آن لائن گیم کی*
*بکنگ سٹارٹ ہے*
*جو دوست کام کی مصروفیات کی وجہ سے اڈّے پر نہیں جا سکتے*
*اور اپنا گیم مِس کر دیتے ہیں وہ دوست اَب بے فِکر ہو جائیں*
*کیونکہ اّب شرافت بائی آپ کو دے رہا ہے آن لائن گیم کھیلنے کی سہولت*
*وو بھی گھر بیٹھے انعام کی فُل گارنٹی ہوگی👉👉
*شرافت بائی نام ہی گارنٹی ہے*
💵 *انعام ریٹ*💵
*آپکو 1000 کے فگر پے 9000انعام دیا جائیگا*
*اور آپ دوستوں کو 100 کی ڈبل 9000 انعام دیا جائیگا*
❣️نوٹ ادھار گیم کھیلنے
والے پوسٹ سے دور رہیں پیمنٹ ایڈوانس لی جائے گی اور انعام لگنے کی صورت میں پانچ منٹ میں دی جائے گ💯* *فل کاتی ٹائم*💯
*🪐PK55……….5:40🪐*
*🪐GM…………06:40🪐*
*🪐Ls1…………08:40🪐*
*🪐AK………….09:52🪐*
*🪐LS2…………11:40🪐*
*🪐AKC………..12:52🪐*
*🪐LS3…………02:10🪐*
*پیمِٹ اکاوٸٹ سے اکاوٸٹ
ہوگی
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*

Updated: 08/06/2024 — 5:13 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.08/06/2024🪷_*
*_🦚 pk55🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺3X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷38…32…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.13872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 08/06/2024 — 5:10 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 08/06/2024 — 4:33 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 08/06/2024 — 4:30 PM

Daily Lasbela Report

*_🥈Date 07/06/2024🥈_*

   *_🎗️Daily AK Lasbela Report🎗️_*

     *_💞Pk55,,,,,,,,,,,,,,,,,,11💞_*

     *_💞Gm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44💞_*

     *_💞Ls1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,54💞_*

     *_💞Ak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,06💞_*

     *_💞Ls2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,07💞_*

      *_💞Ls3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,07💞_*

💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

*_🕵️‍♂️Lucky Man🕵️‍♂️_*

*_📲03073488057⚡_*

*_📲03183859494⚡_*

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 08/06/2024 — 3:01 AM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“07/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls3…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“8x………5x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x2………x5_*

*_🎗️DBL.82.85.52.55.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.85294🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 2:17 AM

*Deta07/06/2024*

*🔜🪐Ls3🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»3X»»»»»»»»»7X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»»»x1🌱*
*🌱Super Dubal..38..31..78..71🌱*

*💫Kainchi..3781💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 08/06/2024 — 2:15 AM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 Ls3🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺3X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷38…32…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.13872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 08/06/2024 — 1:54 AM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 Ls3🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺3X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷38…32…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.13872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 08/06/2024 — 1:53 AM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Ls3*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴5X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X2__________X4🌴*

*Vip.52.54.82.84.*
(.*✂️Kenchi_.8542.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 08/06/2024 — 1:44 AM

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦.Ls3.💦*

*👌SUPPR.open.6x….1x👌*
*👉VIP close…x8……x9*👈

*🌹VIP badal.68.69.18.19.🌹*
*🦁Kn..68195.DG🦁*

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 1:29 AM

 

*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦AKc.💦*

*👉VIP close…x2…x9…x6*👈

*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 08/06/2024 — 12:38 AM

*DATE 07<>06<>2024_*

       *AKC*

*Super Close_*🔒  

    *x1..x4..x6*

          *Vip* 

 📞_*Rabta number _*📞

       _*Muzamil Bhai*

        *0343544412*

            *whatsup*

          03700801354

Updated: 08/06/2024 — 12:35 AM

 

*👉Date.07/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………11👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..54👑*
*👑AK…………….…0x👑*
*👑LS2……………..07👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…. inam..9000*

*🥇Apka Apna 🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 08/06/2024 — 12:01 AM