Day: June 4, 2024

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls2💦*
*👌SUPPR.open.6x….9x👌*
*👉VIP close…x2……x4*👈

*🌹VIP badal.62.64.92.94.🌹*
*🦁Kn..62945.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 11:43 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls2…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`4x………0x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x0………x7_*

*_🎗️DBL.40.47.00.07.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.40763🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 04/06/2024 — 11:37 PM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴6X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X2🌴*

*Vip.64.62.74.72.*
(.*✂️Kenchi_.7624.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 11:25 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.04/06/2024👈_*
*_🌱 Ls2🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛3X,,,,,,,,,0X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X7,,,,,,,,X4⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺34..37..07..04🔺_*

*_🔜04378🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 04/06/2024 — 11:16 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

LS2

Viiiiip…open..4x.5x.9x.

Best….close..x0.x1.x6.

Dabal..40.41.46.50.51.56.90.91.96

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 10:57 PM

 

*👉Date.04/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………95👑*
*👑GSM……………80👑*
*👑LS1……………..71👑*
*👑AK…………….…7x👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 04/06/2024 — 10:09 PM

🏆*Date,04/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..95*
*🏆GM………..….80*
*🏆LS1………..…71*
*🏆AK…………….7x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 04/06/2024 — 10:08 PM

 

Date.04/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………95🌹
🌹GM…………….80🌹
🌹LS1……………71🌹
🌹AK……………..7x🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 04/06/2024 — 10:08 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…Ak…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`6x………3x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x0………x9_*

*_🎗️DBL.60.69.30.39.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.63091🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 04/06/2024 — 9:59 PM

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ak💦*
*👌SUPPR.open.3x….8x👌*
*👉VIP close…x0……x7*👈

*🌹VIP badal.30.37.80.87🌹*
*🦁Kn..30786.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 9:31 PM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Ak*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X0__________X3🌴*

*Vip.20.23.60.63.*
(.*✂️Kenchi_.6230.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 9:31 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

Ak

Viiiiip…open..4x.5x.9x.

Best….close..x0.x1.x6.

Dabal..40.41.46.50.51.56.90.91.96

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 9:21 PM

🏆*Date,04/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..95*
*🏆GM………..….80*
*🏆LS1………..…71*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 04/06/2024 — 9:10 PM

 

*👉Date.04/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………95👑*
*👑GSM……………80👑*
*👑LS1……………..71👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 04/06/2024 — 9:03 PM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X1__________X7🌴*

*Vip.41.47.81.87.*
(.*✂️Kenchi_.8471.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 8:54 PM

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦LS1💦*
*👌SUPPR.open.6x….1x👌*
*👉VIP close…x0……x9*👈

*🌹VIP badal.60.69.10.19🌹*
*🦁Kn..60196.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 8:45 PM

*_Deta04/06/2024_*

*🔜🪐Ls1🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»7X»»»»»3X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X6»»»»X2🌱_*
*_🌱 Super Dubal…76..72..36..32🌱_*
*_💫Kainchi..7362💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 8:39 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

LS1

Viiiiip…open..4x.5x.9x.

Best….close..x0.x1.x2.

Dabal..40.41.42.50.51.52.90.91.92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 8:15 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

LS1

Viiiiip…open..4x.5x.9x.

Best….close..x0.x1.x2.

Dabal..40.41.42.50.51.52.90.91.92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 8:15 PM

 

Date.04/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………95🌹
🌹GM…………….80🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 04/06/2024 — 7:06 PM

🏆*Date,04/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..95*
*🏆GM………..….80*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 04/06/2024 — 7:01 PM

 

*👉Date.04/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………95👑*
*👑GSM……………80👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 04/06/2024 — 6:59 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…GSM…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`1x………4x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x1………x7_*

*_🎗️DBL.11.17.41.47.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.14730🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 04/06/2024 — 6:54 PM

*_Deta04/06/2024_*

*🔜🪐GM🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱_Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen_🌱*
*_🌱Super Open»6X»»»»»2X🌱_*
*_🌱 Super Close»»X0»»»»X9🌱_*
*_🌱 Super Dubal…60..69..20..29.🌱_*
*_💫Kainchi..6290💫_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Inam…Rete.._*
*_🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐_*
*_🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐_*
*_Name hi guaranty Hai_*
*_sharafat Bhai _*
*_WhatsApp number _*
*_03112181178_*
*_Easy paisa_*
*_03473734573_*
https://dailyaklasbelakarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 6:49 PM

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦GSM💦*
*👌SUPPR.open.9x….5x👌*
*👉VIP close…x0……x1*👈

*🌹VIP badal.90.91.50.51🌹*
*🦁Kn..90514.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 6:48 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.04/06/2024👈_*
*_🌱 gm🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛8X,,,,,,,,,1X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X9,,,,,,,,X3⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺89..83..03..09🔺_*

*_🔜03189🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 04/06/2024 — 6:48 PM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X5__________X6🌴*

*Vip.35.36.65.66.*
(.*✂️Kenchi_.6365.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 6:46 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

GM

Viiiiip…open..4x.8x.9x.

Best….close..x0.x1.x2.

Dabal..40.41.42.80.81.82.90.91.92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 6:38 PM

🏆*Date,04/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..95*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 04/06/2024 — 6:17 PM

 

Date.04/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………95🌹
🌹GM…………….xx🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 04/06/2024 — 6:12 PM

 

*👉Date.04/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………95👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…inam..9000*
*🥇Name🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*Call&SMS*
*📲03700116921📲*

Updated: 04/06/2024 — 6:11 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“04/06/2024👈_*

*_🗝️…PK55…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`1x………2x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x0………x9_*

*_🎗️DBL.10.19.20.29.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.12093🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 04/06/2024 — 5:52 PM

🎳.*_Date..04//06//2024_*🎳
♣️.*Pk55*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X3🌴*

*Vip.24.23.54.53.*
(.*✂️Kenchi_.5234.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 5:46 PM

 

*📅Date✓04>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦PK55💦*
*👌SUPPR.open.3x….7x👌*
*👉VIP close…x2……x9*👈

*🌹VIP badal.32.39.72.79🌹*
*🦁Kn..32974.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 5:43 PM

AK Lasbela

Date///04///06///2024

Pk55

Viiiiip…open..4x.8x.9x.

Best….close..x0.x1.x2.

Dabal..40.41.42.80.81.82.90.91.92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 5:33 PM

🏆*Date,04/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..xx*
*🏆GM………..….xx*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 04/06/2024 — 5:27 PM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.04/06/2024👈_*
*_🌱 pk55🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛0X,,,,,,,,,2X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X2,,,,,,,,X3⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺22..23..03..02🔺_*

*_🔜03215🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 04/06/2024 — 5:13 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 04/06/2024 — 4:43 PM

 

*_🌷Aslam o alekam Ya Ali Madad🌷_*

*_🌻Daily lasbela game online booking🌻_*

*_🥀Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga🥀_*

*_🪷Inam🪷_*
*_🪷Figure Rate Rs.1000🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,9000🪷_*
*_🪷Duble Rate Rs.100🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,,,9000🪷_*

*_🪷Inam Ki Full Gaurnty he🪷_*

*_🪷Full Kati Time🪷_*

*_🪷Pk55…….05:45🪷_*
*_🪷Gm….……06:40🪷_*
*_🪷Ls1…..…..08:40🪷_*
*_🪷Ak……..…09:50🪷_*
*_🪷Ls2……….11:40🪷_*
*_🪷Akc………12:50🪷_*
*_🪷Ls3……….02:05🪷_*

*_🪻Shaman Ali🪻_*
*_WhatsApp_*
*_03182709546_*
*_Easy Paisa_*
*_03483550457_*

Updated: 04/06/2024 — 3:48 PM

🌱*السلام عليکم دوستوں*🌱
🌹*یا علی مدد🌹
*ڈیلی لسبیلا آن لائن گیم کی*
*بکنگ سٹارٹ ہے*
*جو دوست کام کی مصروفیات کی وجہ سے اڈّے پر نہیں جا سکتے*
*اور اپنا گیم مِس کر دیتے ہیں وہ دوست اَب بے فِکر ہو جائیں*
*کیونکہ اّب شرافت بائی آپ کو دے رہا ہے آن لائن گیم کھیلنے کی سہولت*
*وو بھی گھر بیٹھے انعام کی فُل گارنٹی ہوگی👉👉
*شرافت بائی نام ہی گارنٹی ہے*
💵 *انعام ریٹ*💵
*آپکو 1000 کے فگر پے 9000انعام دیا جائیگا*
*اور آپ دوستوں کو 100 کی ڈبل 9000 انعام دیا جائیگا*
❣️نوٹ ادھار گیم کھیلنے
والے پوسٹ سے دور رہیں پیمنٹ ایڈوانس لی جائے گی اور انعام لگنے کی صورت میں پانچ منٹ میں دی جائے گ💯* *فل کاتی ٹائم*💯
*🪐PK55……….5:40🪐*
*🪐GM…………06:40🪐*
*🪐Ls1…………08:40🪐*
*🪐AK………….09:52🪐*
*🪐LS2…………11:40🪐*
*🪐AKC………..12:52🪐*
*🪐LS3…………02:10🪐*
*پیمِٹ اکاوٸٹ سے اکاوٸٹ
ہوگی
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*

Updated: 04/06/2024 — 3:29 PM

*_Aslam o alekam Ya Ali Madad_*
*_Daily lasbela game online booking_*
🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Udhar Walon Se Muazarat_*
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,900_*
*_Duble Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️
*_Full Time Full Rate_*

*_Full Kati Time_*
✨✨✨✨✨✨
*_Pk55…………05:40_*
*_Gm…………….06:42_*
*_Ls1…………….08:42_*
*_Ak……………..09:52_*
*_Ls2……………11:42_*
*_Akc……………12:52_*
*_Ls3……..…….02:10_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 04/06/2024 — 2:45 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“03/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls3…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“`1x………2x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x0………x9_*

*_🎗️DBL.10.19.20.29.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.12093🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 04/06/2024 — 2:18 AM

🎳.*_Date..03//06//2024_*🎳
♣️.*Ls3*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________6X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X8__________X4🌴*

*Vip.48.44.68.64.*
(.*✂️Kenchi_.6448.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 04/06/2024 — 1:49 AM

AK Lasbela

Date///03///06///2024

Ls3

Viiiiip…open..5x.8x.9x.

Best….close..x0.x4.x2.

Dabal..50.54.52.80.84.82.90.94.92

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 04/06/2024 — 1:35 AM

*📅Date✓03>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls3 💦*
*👌SUPPR.open.9x….1x👌*
*👉VIP close…x7……x6*👈

*🌹VIP badal.97.96.17.16🌹*
*🦁Kn..97160.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 04/06/2024 — 1:28 AM