Day: June 7, 2024

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“07/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls2…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“7x…….2x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x1………x9_*

*_🎗️DBL.71.79.21.29.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.72198🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 11:52 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 Ls2🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺3X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷38…32…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.13872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 07/06/2024 — 11:47 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦Ls2.💦*
*👌SUPPR.open.3x….4x👌*
*👉VIP close…x0……x8*👈

*🌹VIP badal.30.38.40.48.🌹*
*🦁Kn..3804.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 07/06/2024 — 11:44 PM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Ls2*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X9__________X5🌴*

*Vip.29.25.79.75.*
(.*✂️Kenchi_.7259.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 11:42 PM

*Deta07/06/2024*

*🔜🪐Ls2🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»3X»»»»»»»»1X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»4🌱*
*🌱Super Dubal..38..34..18..14🌱*

*💫Kainchi..3184💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 11:36 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

Ls2

Viiiiip…open..2x.4x.8x.

Best….close..x1.x6.x9.

Dabal..20.26.29.41.46.49.81.86.89

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 11:07 PM

 

Date.07/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………11🌹
🌹GM…………….44🌹
🌹LS1……………54🌹
🌹AK……………..0x🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 07/06/2024 — 10:10 PM

 

*👉Date.07/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………11👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..54👑*
*👑AK…………….…0x👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…. inam..9000*

*🥇Apka Apna 🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 07/06/2024 — 10:08 PM

🏆*Date,07/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..11*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…54*
*🏆AK…………….0x*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 07/06/2024 — 10:07 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 Ak 🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺0X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷08…02…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.03872✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 07/06/2024 — 9:53 PM

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦AK.💦*
*👌SUPPR.open.8x….9x👌*
*👉VIP close…x3……x6*👈

*🌹VIP badal.83.86.93.96.🌹*
*🦁Kn..83960.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 07/06/2024 — 9:52 PM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Ak*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴0X_________4X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X4__________X7🌴*

*Vip.04.07.44.47.*
(.*✂️Kenchi_.4074.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 9:44 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

AK

Viiiiip…open..2x.1x.8x.

Best….close..x0.x6.x9.

Dabal..20.26.29.10.16.19.80.86.89

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 9:34 PM

*Deta07/06/2024*

*🔜🪐Ak🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»6X»»»»»»»»0X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»»3🌱*
*🌱Super Dubal..68..63..03..08🌱*
*💫Kainchi..6083💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 9:32 PM

 

*👉Date.07/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………11👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..54👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…. inam..9000*

*🥇Apka Apna 🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 07/06/2024 — 9:01 PM

🏆*Date,07/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..11*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…54*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 07/06/2024 — 9:00 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦LS1.💦*
*👌SUPPR.open.3x….9x👌*
*👉VIP close…x3……x8*👈

*🌹VIP badal.33.38.93.98.🌹*
*🦁Kn..3980.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 07/06/2024 — 8:42 PM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Ls1*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴1X_________4X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X2__________X0🌴*

*Vip.12.10.42.40.*
(.*✂️Kenchi_.4102.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 8:38 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 Ls1 🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺9X,,,,,,,,,7X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X8🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷98…92…72…78🪷_*

*🫂Kinechi.97286✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 07/06/2024 — 8:15 PM

*Deta07/06/2024*

*🔜🪐Ls1🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»3X»»»»»»»»0X🌱*
*🌱 Super Close»X1»»»»»»»X5🌱*
*🌱Super Dubal..31..35..01..05🌱*
*💫Kainchi..3015💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 8:10 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..2x.8x.0x.

Best….close..x1.x6.x4.

Dabal..21.26.24.81.86.84.01.06.04.09

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 8:07 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..2x.8x.0x.

Best….close..x1.x6.x4.

Dabal..21.26.24.81.86.84.01.06.04.09

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 8:07 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

Ls1

Viiiiip…open..2x.8x.0x.

Best….close..x1.x6.x4.

Dabal..21.26.24.81.86.84.01.06.04.09

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 8:06 PM

 

Date.07/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………11🌹
🌹GM…………….44🌹
🌹LS1……………xx🌹
🌹AK……………..xx🌹
🌹LS2…………….Xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 07/06/2024 — 7:04 PM

🏆*Date,07/06/2024*🏆
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆All Report🏆*

*🏆PK55………..11*
*🏆GM………..….44*
*🏆LS1………..…xx*
*🏆AK…………….xx*
*🏆LS2…………..xx*
*🏆LS3………..…xx*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*🏆Daily Lasbela Game
online booking
K Liyes Rabta Karen🏆*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*Sharafat bhai*
*whatsapp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*

Updated: 07/06/2024 — 7:00 PM

 

*👉Date.07/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………11👑*
*👑GSM……………44👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…. inam..9000*

*🥇Apka Apna 🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 07/06/2024 — 6:59 PM

 

*_❤‍🔥Ak Lasbela❤‍🔥_*
*_🪷Date.07/06/2024🪷_*
*_🦚 gm🦚_*

*_🌸Super Open🌸_*
*_🌺5X,,,,,,,,,6X🌺_*

*_🌸Super Close🌸_*
*_🌺X2,,,,,,,,X3🌺_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🪷62..63..52..53🪷_*

*🫂Kinechi.53621✂️*

*🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen 🎺*

*_🦚Shaman Ali🦚_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 07/06/2024 — 6:43 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦GSM💦*
*👌SUPPR.open.2x….4x👌*
*👉VIP close…x5……x9*👈

*🌹VIP badal.25.29.45.49.🌹*
*🦁Kn..25490.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 07/06/2024 — 6:38 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

GM

Viiiiip…open..1x.8x.2x.

Best….close..x5.x6.x4.

Dabal..15.16.14.85.86.84.25.26.24

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 6:34 PM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Gm*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴4X_________7X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X0__________X4🌴*

*Vip.40.44.70.74.*
(.*✂️Kenchi_.7440.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 6:34 PM

*Deta07/06/2024*

*🔜🪐GSM🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»6X»»»»»»»»1X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»»X5🌱*
*🌱Super Dubal..68..65..18..15🌱*
*💫Kainchi..6185💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 6:32 PM

 

*👉Date.07/06/2024👈*
*All Report*
*👑Pk55……………11👑*
*👑GSM……………xx👑*
*👑LS1……………..xx👑*
*👑AK…………….…xx👑*
*👑LS2……………..xx👑*
*👑LS3……………..xx👑*

*👉Daily Lsabela game online k Liye Rabta Karen👈*
*Inam Rate*
*Double.Rs100…PR…inam..9000*
*FiGRE.Rs1000…PR…. inam..9000*

*🥇Apka Apna 🥇*
🕵️‍♂️ *Najaf Bhai*🕵️
*✅ WhatsApp*✅
*📲03183854987📲*
*📲03700116921📲*

Updated: 07/06/2024 — 6:11 PM

 

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦PK55💦*
*👌SUPPR.open.5x….0x👌*
*👉VIP close…x3……x1*👈

*🌹VIP badal.53.51.03.01🌹*
*🦁Kn..05319.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

https://dailyaklasbelakarachi.com/
*📅Date✓07>✓06✓2024📆*

*💸💸💸💸💸💸💸💸💸*
*💵 AK Lãsbëlã Gàmé💵*

*💦PK55💦*
*👌SUPPR.open.5x….0x👌*
*👉VIP close…x3……x1*👈

*🌹VIP badal.53.51.03.01🌹*
*🦁Kn..05319.DG🦁*
*📱 Dàíly Làsbélà gàmë óñlíñé bóókíñg ké líye Ràbtà kàréñ📱*

*💸Len den easypaisa 💸*

*🤝 Aapka bharosa hamare zimmedari 🤝*
*👁️ INAM RATE👁️*
*🔔DOUBLE.100.PE 9000🔔*
*🔔FIGER.1000 PE 9000🔔*
*ÑÀMÉ HE GUARANTEE HAI*

*APKA APNA*
*👑NAJAF BHAI👑*
*📱03183854987📱*
*CALL+SMS*
*WHATSAPP*
*📱03700116921📱*

Updated: 07/06/2024 — 5:38 PM

AK Lasbela

Date///07///06///2024

Pk55

Viiiiip…open..9x.8x.6x.

Best….close..x7.x1.x4.

Dabal..97.91.94.87.8184.67.61.64

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 5:36 PM

🎳.*_Date..07//06//2024_*🎳
♣️.*Pk55*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴3X_________5X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X2🌴*

*Vip.36.32.56.52.*
(.*✂️Kenchi_.5426.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 5:25 PM

*Deta07/06/2024*

 

*🔜🪐Pk55🪐🔙*

 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*

*🌱Super Open»4X»»»»»»»»3X🌱*

*🌱 Super Close»X8»»»»»»»X9🌱*

*🌱Super Dubal..48..49..38..39🌱*

*💫Kainchi..4389💫*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

*Inam…Rete*

*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*

*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*

*Name hi guaranty Hai*

*sharafat Bhai*

*WhatsApp number*

*03112181178*

   *Easy paisa*

*03473734573*

*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 5:18 PM

 

*_Aslam o alekam ya Ali Madad_*

*_Daily lasbela game online booking_*

*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*

*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.1000_*
*_Inam,,,,,,,,,,,9000_*
*_Duble …… Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,.,Rs9000_*

*_Inam Ki Full Gaurnty he_*

*_Full Kati Time_*

*_Pk55………05:40_*
*_Gm….……..06:35_*
*_Ls1…….…..08:42_*
*_Ak………..…09:52_*
*_Ls2…………11:42_*
*_Akc…..……12:52_*
*_Ls3…………02:10_*

*_👑Najaf Bhai 👑_*
*_03183854987_*
*_Whatsapp_*
*_03700116921_*

Updated: 07/06/2024 — 5:13 PM

*_Aslam o alekam Ya Ali Madad_*
*_Daily lasbela game online booking_*
🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
*_Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga_*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*_Udhar Walon Se Muazarat_*
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
*_Inam_*
*_Figure Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,900_*
*_Duble Rate Rs.100_*
*_Inam,,,,,,,,,,,,,,,,9000_*
🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️
*_Full Time Full Rate_*

*_Full Kati Time_*
✨✨✨✨✨✨
*_Pk55…………05:40_*
*_Gm…………….06:42_*
*_Ls1…………….08:42_*
*_Ak……………..09:52_*
*_Ls2……………11:42_*
*_Akc……………12:52_*
*_Ls3……..…….02:10_*

*_Arif Hussain_*
*_Whatsapp_*
*_03163716394_*
*_Easy paisa_*
*_03413560883_*

Updated: 07/06/2024 — 4:51 PM

*᪥𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕆 𝔸𝕝𝕒𝕚𝕜𝕦𝕞 𝔸𝕝𝕝 𝔽𝕣𝕖𝕚𝕟𝕕𝕤 ᪥*

*᪣𝔻𝕒𝕝𝕚𝕪 𝕃𝕒𝕤𝕓𝕖𝕝𝕒 𝕆𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖 𝔹𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘᪣*
*࿄ℙ𝕜55 𝔾𝕞 𝕃𝕤1 𝔸𝕜 𝕃𝕤2 𝔸𝕜𝕔 𝕃𝕤3࿄*
*᳀ 𝕛𝕚𝕤 𝕓𝕙𝕚 𝕓𝕙𝕒𝕚 𝕜𝕠 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕜𝕣𝕨𝕒𝕟𝕚 𝕙𝕦 𝕓𝕖𝕗𝕚𝕜𝕣 𝕙𝕦 𝕜𝕣 𝕣𝕒𝕓𝕥𝕒 𝕜𝕣𝕖𝕟 𝕚𝕟𝕒𝕞 5 𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕒𝕡 𝕜 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖𝕚𝕟 𝕙𝕠𝕘𝕒᳀*
*♗ℕ𝕆𝕋𝔼♗*

*♖𝕡𝕖𝕤𝕠𝕟 𝕜𝕚 𝕝𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔼𝔸𝕊𝕐 ℙ𝔼𝕊𝔸 𝕒𝕔𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥 𝕤𝕖 𝕙𝕠𝕘𝕚♖*

*♤𝕀ℕ𝔸𝕄 𝕂𝕀 𝔽𝕌𝕃𝕃 𝔾𝔸ℝ𝕀ℕ𝕋𝕐♤*

*☞𝕀ℕ𝔸𝕄 ℝ𝔸𝕋𝔼☜*

*☤𝔻𝕆𝕌𝔹𝕃𝔼••ℝ𝕊100ℙℝ••ℝ𝕊 9000☤*

*☤𝔽𝕀𝔾𝔼ℝ••ℝ𝕊1000ℙℝ••ℝ𝕊9000☤*

⏰𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕂𝕒𝕥𝕚⏰

*✯ℙ𝕜55….05:30✯*

*♧𝔾𝕄••••06:38♧*

*♧𝕃𝕊1••••08:40♧*

*♧𝔸𝕂•••••09:52♧*

*♧𝕃𝕊2•••••11:40♧*

*♧𝔸𝕂ℂ••••12:52♧*

*♧𝕃𝕊3•••••02:10♧*

*♕ Aijaz Bhai♕*

*᯽ℝ𝔸𝔹𝕋𝔸 ℕ𝕌𝕄𝔹𝔼ℝ᯽*
*᪥𝕎ℍ𝔸𝕋𝔸𝕊ℙℙ ℂ𝔸𝕃𝕃 𝕊𝕄𝕊᪥*
*᪣03154451281᪣*
.*03143260648*.

Updated: 07/06/2024 — 4:18 PM

 

*_🌷Aslam o alekam Ya Ali Madad🌷_*

*_🌻Daily lasbela game online booking🌻_*

*_🥀Daily lasbela game online booking jari he jo dost khelna chahye Rabta karen lain dain account main main hogi inam lagne k bad payment 10 mint main ap k account main bhej diye jae ga🥀_*

*_🪷Inam🪷_*
*_🪷Figure Rate Rs.1000🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,9000🪷_*
*_🪷Duble Rate Rs.100🪷_*
*_🪷Inam,,,,,,,,,,,,,9000🪷_*

*_🪷Inam Ki Full Gaurnty he🪷_*

*_🪷Full Kati Time🪷_*

*_🪷Pk55…….05:45🪷_*
*_🪷Gm….……06:40🪷_*
*_🪷Ls1…..…..08:40🪷_*
*_🪷Ak……..…09:50🪷_*
*_🪷Ls2……….11:40🪷_*
*_🪷Akc………12:50🪷_*
*_🪷Ls3……….02:05🪷_*

*_🪻Shaman Ali🪻_*
*_WhatsApp_*
*_03182709546_*
*_Easy Paisa_*
*_03483550457_*

Updated: 07/06/2024 — 3:47 PM

 

Date.06/.06.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………72🌹
🌹GM…………….70🌹
🌹LS1……………22🌹
🌹AK……………..14🌹
🌹LS2…………….73🌹
🌹LS3……………41🌹

*_🌹Daily Lasbela Game Ke Liye Rabta Karen🌹_*

*_🏵️Shaman Ali🏵️_*
*_📞03182709546📞_*
*03483550457*
*_https://dailylasbelagamekarachi.com/_*

Updated: 07/06/2024 — 2:32 AM

*Deta06/06/2024*

*🔜🪐Ls3🪐🔙*

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*🌱Daily Lasbela Game Online Booking k Liye Rabta karen🌱*
*🌱Super Open»4X»»»»»»»»3X🌱*
*🌱 Super Close»X8»»»»»»»X9🌱*
*🌱Super Dubal..48..49..38..39🌱*
*💫Kainchi..4389💫*
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
*Inam…Rete*
*🪐Figure Rs1000 pe 9000🪐*
*🪐Dubal Rs1000 pe 90000🪐*
*Name hi guaranty Hai*
*sharafat Bhai*
*WhatsApp number*
*03112181178*
*Easy paisa*
*03473734573*
*https://dailyaklasbelakarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 2:19 AM

 

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.06/06/2024👈_*
*_🌱 Ls3🌱_*

*_💣Super Open💣_*
*_⌛4X,,,,,,,,,1X_*

*_💣Super Close_*
*_⌛X0,,,,,,,,X9⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺49..40..10..19🔺_*

*_🔜10492🔚_*
🎺_*

*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob.📲03483550457_*
*_Mob.📲03182709546_*

Updated: 07/06/2024 — 2:00 AM

🎳.*_Date..06//06//2024_*🎳
♣️.*Ls3*.♣️

🌴.*_OPEN_*.🌴

*🌴2X_________8X🌴*

🌴.*_CLOSE_*.🌴

*🌴X6__________X0🌴*

*Vip.26.20.86.80.*
(.*✂️Kenchi_.8206.*✂️)

🌴.*_Daily lasbela game k liye rabta karen_*.🌴
*. Dbl .Rs.100.inam.Rs.9000*.
*. Fgr.Rs.1000.inam.RS.9000*.

🎲🎲🎲🎲
🎲🎲🎲🎲

🎐.*Aijaz Bhai .*🎐
🪀 *.WHATSAPP .*🪀
📞.*Call SMS*. 📞
*03154451281*
*💸 EASY PAISA 💸*
*. 03143260648.*

Updated: 07/06/2024 — 1:54 AM

AK Lasbela

Date///06///06///2024

Ls3

Viiiiip…open..9x.2x.4x.

Best….close..x8.x0.x3.

Dabal..98.90.93.28.20.23.48.40.43

Daily Lasbela Online Booking Game k Liye

Rabta Karen

SMS..Call..WhatsApp

Muzamil Bhai

03453544412

03700801354

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 07/06/2024 — 1:51 AM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“06/06/2024👈_*

*_🗝️…Ls3…🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“3x………9x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x0………x4_*

*_🎗️DBL.30.34.90.94.🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.39041🎗️_*

*_💫Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💫_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 07/06/2024 — 1:45 AM